Zdravotnictví: "Dříve vyslovená přání"

V rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky (http://www.tydenvedy.cz/), který se letos koná ve dnech 1. - 15. 11. 2012, proběhla v prostorách Senátu PČR dne 6. 11. 2012 přednáška oborníka na etiku ve zdravotnictví, doktora Marka Váchy, na téma „dříve vyslovená přání“. Záštitu nad akcí poskytla místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková ve spolupráci s British Council ČR.

Přednáška spojená s diskusí se dotkla problematických otázek zdravotnické etiky: Kdo by měl za pacienty rozhodovat, pokud jim to nedovolí jejich zdravotní stav? Co znamená termín‚ „dříve vyslovená přání“ a kdo má či může být, zástupcem pacienta? Jak se liší legislativa v jednotlivých státech?

„V debatě o etických zásadách a nejen ve zdravotnictví ale ve vědě obecně, má naše společnost ještě co dohánět, “ řekla ve svém úvodním slově místopředsedkyně A. Gajdůšková.

Během své dvouhodinové přednášky pan doktor M. Vácha zmínil zajímavé informace, že legislativa ve Spojených státech amerických umožňuje všem občanům vyplnit dokumenty týkající se „dříve vyslovených přání“ či pro tento případ jmenovat své zástupce (jako např. Living Will či Health Care Proxy). Většina evropských zemí se v tomto směru již snaží přiblížit příkladu USA.

Dále například hovořil o Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, což je mezinárodní smlouva, která upravuje práva pacientů v souvislosti s medicínou, léčbou i výzkumem. Tato úmluva byla přijata členskými státy Rady Evropy v roce 1997, Česká republika ji ratifikovala o čtyři roky později v roce 2001.

ČR sice ratifikovala Úmluvu již dávno, ale zákon, který by vůbec problematiku dříve vyslovených přání řešil, přijala až letos v dubnu.

Podle M. Váchy jen málo lidí ví, že mají možnost využít institutu „dříve vyslovených přání“. Zákon č.372/2011 sb. o zdravotnických službách jim tuto možnost v §36 dává.

 

Zdroj: Sekretariát místopředsedkyně Senátu PČR Aleny Gajdůškové, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.