Kalednář

Lákají je na práci, byty i remix

Lidové noviny | 3.10.2013 | Rubrika: Téma | Strana: 2 | Autor: JAN KÁLAL | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena

Read more

Badatelé se bouří: Rusnok ničí vědu

Lidové noviny | 3.10.2013 | Rubrika: Domov | Strana: 3 | Autor: EVA VLČKOVÁ VLADIMÍR KŘIVKA | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena

Read more

Kdo okrádá daňové poplatníky

3. 10. 2013 / Kde na to vezmete? Ptali se mně novináři, když jsem mluvila o financování vědy jako klíčové oblasti pro dlouhodobou prosperitu a stejně se mě ptají lidé na ulicích, když mluvíme o valorizaci penzí nebo o odmítání školného či nadstandardů ve zdravotnictví. Mám jednoduchou odpověď: Nedovolíme krást!

Read more

Špatná otázka: Jaké příjmy generuje Akademie věd?

2.10.2013 / Premiér v demisi se v Hospodářských novinách vyjádřil ke stavu české vědy a dal k dispozici některé dost radikální názory o rozpočtové podpoře a vědecké výkonnosti. Tu definoval pouze jako schopnost generovat příjmy. K tomu je nutné připomenout dvě věci..

Read more