Kalednář

7. červen 2013

Potřebujeme dlouhodobé strategie

7. 6. 2013 / Středoevropský tygr, kterého slibovala z ČR udělat jak Klausova, tak poté Topolánkova a Nečasova vláda, je opět už čtvrtý rok díky jejich vládnutí spíše skomírající kočkou.

Read more

6. červen 2013

5. červen 2013

Ničivé povodně a naděje postiženým

3.06.2013 / Chci vyjádřit hlubokou soustrast všem, kteří přišli v důsledku ničivých povodní o své blízké. Cítím s lidmi, kteří zápasí s živelnou vodou.

Read more