1. říjen – Mezinárodní den seniorů

1. 10. 2014 / Senioři si zaslouží náš respekt a úctu. A tvrdím to nejen proto, že se pomalu mezi seniory sama počítám, ale vždy jsem oceňovala lidi, kteří, pokud jim to zdraví dovolí, přes svůj pokročilejší věk dokáží být aktivními, nesedí s rukama v klíně, neustále něco vymýšlejí, organizují v obcích i spolcích, sami podnikají.

Je znakem kulturní úrovně společnosti jak se chová ke svým seniorům, dětem, ženám, osobám se zdravotním postižením. Vůči všem těmto skupinám máme ještě velké dluhy. Den seniorů nám připomíná, co dlužíme našim babičkám a dědečkům, našim starším spoluobčanům.

Nesouhlasím s běžným pohledem na naše seniory, že jim společnost něco daruje. Jsem přesvědčena o tom, že oni si vše předplatili v době, kdy pracovali, odváděli daně nebo a platili sociální pojištění.

Svého času zaprotestoval generální tajemník OSN Kofi Annan, že společnost by neměla karikovat starší občany jen jako pacienty nebo penzisty. „Měla by je naopak vidět jako ty, kteří zároveň přispívají k rozvoji a mají z něho také prospěch. Společnost pro všechny věkové kategorie je zavázána vytvořit podmínky ke zdravému životnímu stylu pro všechny,“ vyzval Kofi Annan.

Jsem i proto hrdá na to, že současné vládě s pomocí parlamentu se daří přijímat opatření, která právě seniorům mají aspoň trochu ulehčit život. Postupně se schvalují zákony o valorizaci penzí, snížení DPH na léky, zrušení zdravotnických poplatků. K tomu, aby tato opatření byla ještě rychlejší a snazší, potřebuje vláda podporu obou komor parlamentu. O tom, zda se podaří zachovat poměr sil v horní komoře příznivý pro tyto změny, se rozhodne v nadcházejících volbách, kdy se bude obsazovat třetina Senátu.

Průměrný věk se neustále prodlužuje. Podíl seniorů ve společnosti se tak výrazně postupně zvyšuje. Zajištění důstojného stáří je proto naším dalším úkolem.

V této souvislosti se mi vybavují další slova Kofiho Annana: „Život přestává být sprintem na krátké trati, ale spíše během na dlouhou vzdálenost, maratonem. Doba dlouhověkosti má v sobě obrovský potenciál, který bychom si v Mezinárodní den seniorů měli uvědomit.“

A nejen uvědomit, ale také mnohé udělat. Začít chci tím, že poblahopřeji našim seniorům k jejich mezinárodnímu dni, popřeji jim i jejich blízkým hodně zdraví a sil, spokojenosti, štěstí a úspěchů jak v osobním životě, tak ve společných aktivitách.