Bohuslav Sobotka našel v politické krizi státnické řešení

7. 8. 2013 / Vítězem debaty o Rusnokově vládě se stala sociální demokracie jako celek v čele s Bohuslavem Sobotkou. A to navzdory všemožným „zaručeným“ interpretacím a komentářům, které se snaží rozvíjet teorie o tom, kdo je v sociální demokracii vítěz a kdo poražený.

Tyto komentáře jsou nejen nekompetentní, ale žurnalisticky také neprofesionálním projevem, který postrádá hlubší analýzu a kdy je „přání otcem myšlenky“. Jsou také dokladem toho, jak málo demokracii v ČR vlastně „umíme“, jestliže vnímání jiného názoru, hledání konsensu a vytvoření kompromisu je označováno jako prohra a ztráta autority.

Jediným slušným, poctivým a správným řešením hospodářské, politické i morální krize, způsobené pravicovými vládami, jsou nové volby. Na tom trváme. To byl také důvod, proč ČSSD odmítla sestavit novou vládu po pádu Petra Nečase. Nové volby však ODS a hlavně TOP09 aStarostové přes své původní proklamace odmítli, občanům možnost rozhodnout zablokovali a my musíme hledat další řešení.

Prezident Miloš Zeman jmenoval Rusnokovu vládu. Bohuslav Sobotka jako předseda sociální demokracie v té chvíli otevřel vnitrostranickou debatu a konzultace o pozici a následujícím postupu ČSSD v situaci politické krize. Na jejím počátku jasně jako dobrý lídr sdělil svůj názor. Upozornil na rizika našich rozhodnutí i jejich možných důsledků v budoucnu. To je odpovědnost šéfa strany. Každý z nás měl možnost říci svůj názor. I já jsem upozorňovala na nebezpečí fenoménu „Fischerova vláda“ a možné zklamání občanů, které se může ve volbách obrátit proti těm, se kterými si novou vládu spojí.

Z pohledu tohoto článku je v podstatě jedno, k jakému závěru předsednictvo ČSSD a poslanecký klub nakonec dospěly. Jejich závěrečná jednání na předsednictvu se nesla v duchu silného vědomí odpovědnosti. Předseda po svém úvodním vystoupení sklidil potlesk. Sociální demokracie za těch čtrnáct dnů skutečně dospěla. Obrovsky si vážím předsedovy statečnosti a schopnosti zorganizovat skutečně demokratický proces diskuze jako metody k vytváření rozhodnutí. Otevřít debatu, moderovat ji a naslouchat uvnitř strany i veřejnosti.

Na klubu od jednoho z kolegů také zaznělo, že postup předsedy je státnický. Je státnické gesto a je znakem vyzrálého politika to, že Bohuslav Sobotka dokázal s nadhledem naformulovat pozici ČSSD, která obsahuje zásadní stanoviska ve vztahu k předčasným volbám i změnám Ústavy a která je syntézou přání členů ČSSD i veřejnosti i zásadního postoje strany. Proto jsem toto usnesení také podpořila.

Předseda Sobotka dokázal na základě na výsost demokratického postupu stranu spojit a narýsovat jasný směr pro sociální demokracii, i přes mnohdy ostrou diskuzi a ne úplnou disciplinovanost všech aktérů v průběhu posledních čtrnácti dnů. To dokáže jen silný lídr se silnou morální autoritou.

Rusnokově vládě sociální demokracie dá hlasy, abychom zabránili návratu či pokračování jakékoliv formy Nečasovy pravicové vlády. Rusnokova vláda ale není vládou sociální demokracie ani vznikem, ani jinak. Nemůžeme za ni nést odpovědnost. Nadále jsme opoziční stranou.

Jsme ale připraveni navrhovat i podpořit pozitivní kroky vlády, které povedou k podpoře zaměstnanosti, hospodářského oživení, stabilizaci rozpočtu, čerpání evropských peněz, zastavení dalšího rozkrádání země a rozvalu státu jako státotvorná, kompetentní a silná politická strana, která si je vědoma své odpovědnosti vůči občanům i budoucnosti země.