Je nutné vytvořit ženám dobré podmínky pro sladění profesního a rodinného života

11.12.2014 / Zapojení žen do práce není pouze otázkou sociálních systémů a dostatku jeslí či dalších možností péče o děti, ale je také otázkou konkurenceschopnosti země v budoucím výhledu. Je zájmem společnosti vytvořit vhodné podmínky pro sladění rodinného a profesního života. Debatu o řešení rodičovské dovolené je pak třeba vést na půdě tripartity.

Rovnováha mezi rodinným a pracovním životem je základním předpokladem pro to, aby lidé měli tolik dětí, kolik si přejí. Uvedený soulad představuje nejefektivnější způsob, jak rodinu podpořit. Pro zvýšení konkurenceschopnosti země je v neposlední řadě třeba kalkulovat s penzijním systémem.

Řešením každopádně není zkracování rodičovské dovolené ve chvíli, kdy matka s dětmi zaměstnání nedostane buď proto, že její pracovní místo mezitím zaniklo, nebo proto, že se zaměstnavatel bojí matku s dítětem po dlouhé přestávce, přijmout nebo se zaměstnavatel i žena sama bojí, že ztratila s profesí kontakt do té míry, že ji nemůže efektivně vykonávat.

Řešení délky rodičovské dovolené musí být dále společensky akceptovatelné. Důležité je motivovat zaměstnavatele, aby vytvořili podmínky pro návrat žen do zaměstnání. Ti, kteří znají cenu kvalifikované a zodpovědné pracovní síly, kterými ženy jsou nyní a vzhledem k demografickému stárnutí budou ještě významněji v budoucnu, se snaží kontakt se ženami po dobu jejich rodičovské dovolené udržet.

Poskytují svým zaměstnankyním možnost zúčastňovat se vzdělávání ve firmě tak, aby si udržely znalost technologií a moderních trendů ve svém oboru, neztratily sociální kontakty ve firmě a měly zájem se do zaměstnání v optimální době vrátit.

Jiná situace je ovšem u žen, které před mateřstvím již podnikaly nebo o podnikání mají zájem. Někteří daňoví poradci upozorňují, že překážkou toho, aby se zejména ženy do podnikání pustily, je neschopnost v začátku platit zálohy na sociální pojištění. Pro první měsíce tak navrhují odložení plateb záloh na pojištění pro začínající podnikatelky. I to stojí za úvahu, jde-li nám o uplatnění schopností a talentu mladých žen a spokojenost rodin a dětí.