Mravenčí práce může vést k úspěchu

Potěšilo mě, že bývalá členka organizace Sdružení parlamentářů proti jadernému zbrojení a za odzbrojení (PNND), tehdy za italský parlament, později italská ministryně, Federica Mogherini, se stala Vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční politiku.

Působím už několik let v PNND, v minulém roce jsem se stala členkou její světové Rady. Není to práce, která by měla nějakou velkou publicitu, ale má za sebou činnost, která se ukazuje hodně úspěšnou strategií. Například vytvoření bezatomové zóny v Austrálii, na Novém Zélandu a v Oceánii byly výsledkem činnosti této mezinárodní organizace členů parlamentů.

Otázky odzbrojení ve Federice Mogherini najdou osobu mající zkušenost s mravenčí prací zástupců parlamentů, která se neodehrává na výsluní mediální pozornosti, ale je přesto i pro nás velmi důležitá. Čím větší mezinárodní napětí, tím větší nebezpečí je, že někdo použití jaderných zbraní neodolá. Červený kříž i OSN upozorňují na to, že v tom případě by se nejednalo o lokální záležitost, ale použití jaderných zbraní dnes by znamenalo globální humanitární katastrofu. S narůstajícím napětím na Ukrajině i jinde paradoxně úsilí o jaderné odzbrojení nabývá na naléhavosti a Federica Mongherini je nadějí, že i když sílí spíš hlasy volající po jednání z pozice síly, bude prosazovat mírová a diplomatická řešení včetně eliminace jaderného nebezpečí.