Ne kvůli OSN, ale kvůli humanitě a demokracii v ČR je třeba Lety vyřešit

26. 7. 2013 / Politika je o symbolech, které orientují žebříček hodnot společnosti, nastavují politickou kulturu. Takovým symbolem je i pietní místo bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku. Tento památník je symbolem zrůdnosti fašismu, nejdůslednější genocidy za II. světové války.

To je vnímáno i mezinárodním společenstvím. Proto výbor OSN pro lidská práva vyzval Českou republiku k odstranění vepřína v tomto místě. Ne proto, že to žádá mezinárodní společenství, ale kvůli nám samotným, kvůli nebezpečí narůstání extremismu, neofašismu, xenofobie společnosti, které je velkým nebezpečím pro demokracii i pozitivní vývoj země, vláda ČR musí najít prostředky, jak se vypořádat se soukromým majitelem vepřína a dát pietnímu místu v letech důstojný rámec.

Extremismus ani neofašismus to nevyřeší, k tomu je potřebné přijmout kroky pro řešení hospodářského propadu a posílení sociální soudržnosti ve společnosti. Rekonstrukce památníku v Letech bude jasné gesto státu o tom, že česká společnost je společností humanity a demokracie.

To jsou hodnoty, které nemají finanční ekvivalenty, protože jsou v životě lidí mnohem důležitější než peníze. Pro ty, kteří nerozumí ničemu jinému než těm penězům, pak je třeba připomenout, že humanita a demokracie je v civilizovaném světě v přímé úměře k prosperitě společnosti.