Nevědomost jako invazivní princip

19. 3. 2014 / Jednali jsme v Senátu o invazivních druzích. Ti, kteří se připravili, vědí, že například bolševník velkolepý už u nás pokrývá desítky čtverečních kilometrů naší krajiny. I u nás doma, v údolí Dřevnice. A existuje tam vedle ploch také invazivní Netýkavky žláznaté.

Jsem ráda, že budeme mít společný evropský přístup. Zatím se chováme podle vlastních předpisů (např. §5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.). Víc hlav totiž víc vymyslí. A cizí zkušenosti nám mohou pomoci.

Co mne však v diskusi překvapilo, byla invazivní ignorantská debata, kterou jsme museli projít. Řada kolegů podle všeho naprosto nerozumí procedurálním postupům v Unii. To, že jsme se právě účastnili procesu, ve kterém národní parlamenty spolupůsobí, a tedy vlastně uplatňují subsidiaritu, podíl našeho parlamentu na evropském rozhodování, bylo stejně významné, jako téma samo. Tenhle pojem je nutné stále znovu vyzdvihovat.

Řeči o nepříčetných úřednících komise, kteří se zběsile zabývají invazivním plevelem, to bylo krmení hospodského publika. A trvalo to opravdu dlouho, než si kolegové mezi informacemi o tom, jak sbírají či napichují Plzáky španělské, probrali legislativní proces Unie, který posléze povede k Nařízení, o kterém jsme diskutovali. Nevědomost jako přístup k naší Evropské unii, je invazivní druh, který bychom měli potírat také.

 

Celý záznam jednání z 19. schůze Senátu PČR v 9. funkčním období k senátnímu tisku N 095/09 - návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů:

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5246&D=19.03.2014#b14781