Přistoupení Chorvatska do EU je dobrou zprávou pro všechny demokratické země

1. 7. 2013 / ČSSD považuje přistoupení Chorvatska do Evropské unie za dobrou zprávou pro nejen pro Chorvaty, ale i pro všechny členské země EU.

Evropský projekt a evropská integrace potvrzují svůj význam a potenciál, tedy koordinované rozšiřování míru, hospodářské spolupráce a mezinárodního rozvoje.

EU našla cestu, jak nedopustit opakování válečných konfliktů. Nedávná historie právě na Balkánu nás poučila, že mír není samozřejmý. Začlenění Chorvatska a evropská perspektiva pro přistoupení dalších zemí z této oblasti je proto velmi důležitým krokem, významným signálem o mezinárodní soudržnosti pro celý svět a dalším úspěchem Evropské unie.

Českou republiku může v této věci ještě těšit nejenom fakt, že už tyto prázdniny nebudou muset desetitisíce Čechů stát dlouhé fronty na chorvatských hranicích, ale že vstup Chorvatska do EU je výsledkem dobré práce českého eurokomisaře Štefana Fulleho, jenž měl tuto záležitost na starosti.