ČR musí znít v EU jednotně

16. 2. 2014 / Pro prohloubení politické debaty o EU je třeba posílit evropskou agendu v jednání Poslanecké sněmovny a propojení jednání o evropských tématech mezi oběma parlamentními komorami tak, jak to předpokládá i Ústava ČR. Senát je druhá nejaktivnější parlamentní komora v EU v připomínkování evropských návrhů.

Není tedy pravda, že by politici tuto problematiku ignorovali. Problém byl na straně pravicových vlád, které evropskou agendu obecně odmítaly a názor opozice je nezajímal. Je ale v zájmu občanů ČR, aby ČR zněla v EU jedním hlasem a dokázali jsme tak být respektovaným partnerem, jehož názor je třeba brát vážně. K tomu směřuje evropská strategie ČSSD i nové vlády.

Alena Gajdůšková