Važte slova, pánové…

11. 9. 2014 / Dáte-li někomu velmi cenný dárek a on se na něj tváří jako na šmuk, určitě si pomyslíte, že je to ignorant a přestane vás jeho názor zajímat. Výroky o tom, že ČR dostala v Evropské komisi slabé portfolio, jestliže má na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné šance je znakem naprostého nepochopení fungování Evropské unie a její agendy ze strany autorů těchto výroků.

Nepřidá prestiži ČR, jestliže z úst opozice, hlavy státu a předsedy mateřské strany eurokomisařky zní, že je neúspěch portfolio znamenající ochranu nejvyšších hodnot, na kterých Evropská unie stojí. Nejsme na ostrově. Je třeba vážit slova, která negují úsilí premiéra o znovunabytí důvěry pro naši zemi mezi ostatními členskými zeměmi a vrací nás do Klausových dob, kdy jsme stáli na samém okraji evropského dění.

Portfolio, které dostala Věra Jourová na starost, je jedno z nejdůležitějších z pohledu každého Evropana a také naprosto nesporné, pokud se týká právního základu a kompetencí Evropské komise. Stačí se podívat do Preambule Lisabonské smlouvy, kde se říká: „Unie vědoma si svého duchovního a morálního bohatství, se zakládá na nedílných a všeobecně platných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; opírá se o principy demokracie a právního státu.“  Oblast spravedlnosti, kterou se rozhodly členské státy spravovat společně je dán Hlavou V Lisabonské smlouvy Prostor svobody, bezpečnosti a práva. Ochrana spotřebitele pak Hlavou XV této smlouvy.

Rovnost mezi muži a ženami je pak jedním ze základních práv občanů EU, zakotvených v Chartě základních práv EU, která je součástí primárního práva. V kapitole III. čl. 23 se říká: „Rovnost mezi muži a ženami musí být zajištěna ve všech směrech, včetně zaměstnání, práce a odměny za ni. Princip rovnosti nebrání tomu, aby byla zachována či přijata jistá opatření stanovující zvláštní výhody ve prospěch menšinově zastoupeného pohlaví.“ To je nesporný právní základ pro konání v těchto oblastech na úrovni EU, které se členské státy zavázaly respektovat. To není málo.

Česká eurokomisařka bude mít velkou zodpovědnost a velmi těžkou úlohu – postupovat tak, aby nikdo v Evropě nemohl vykládat o nesmyslných opatřeních Evropské komise typu balených koblih, přesvědčit evropské politiky a veřejnost o tom, že nevyužití talentu a schopností žen je omezení konkurenceschopnosti a tedy snížení životní úrovně všech a nastavit takové podmínky pro imigraci, které Evropa zvládne. To je velká úloha a my můžeme být hrdí, že je předseda Evropské komise Jean- Claude Juncker svěřil právě ženě z České republiky.

 

Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu PČR