Zpráva Evropského parlamentu o nedoporučení tzv. Klausovy výjimky je potěšující

23. 5. 2013 / Zpráva Evropského parlamentu o nedoporučení tzv. Klausovy výjimky je potěšující.  EP tak podpořil odmítavé stanovisko Senátu Parlamentu ČR, který v říjnu 2011 vyzval vládu premiéra Petra Nečase, aby na jednání o této výjimce bývalého českého prezidenta netrvala.

Zmíněnou výjimku, tedy Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v ČR, si stanovil jako podmínku Václav Klaus pro to, aby svým podpisem potvrdil rozhodnutí českého parlamentu přistoupit k Lisabonské smlouvě, která byla další etapou vývoje Evropské unie.

Václav Klaus podmínil svůj podpis tím, že ČR bude mít výjimku z hlavy 4 Listiny s názvem Solidarita. Na základě toho by ČR nemusela podléhat uplatnění ustanovení, která jsou zde v Listině zakotvena. Tato opatření se týkají práva občanů na kolektivní stížnost vůči evropským institucím v rámci evropského práva. Znamenalo by to, že čeští občané by měli poněkud slabší pozici v této oblasti v Evropě.  A protože Lisabonská smlouva nyní platí nezměněná bez jakýchkoli výjimek i pro Českou republiku, tak by zakotvení této výjimky znamenalo to, že by čeští občané o dosud nabytá sociální práva ve vztahu evropským institucím v rámci evropského práva přišli. To si nepřejeme a soc. dem. na to již dlouho upozorňovala. Proto také bylo přijato usnesení Senátu, v němž horní komora žádala vládu, aby od tohoto Klausova požadavku i na evropské úrovni odstoupila.

Jsem ráda, že Evropský parlament stanovisko českého Senátu potvrdil. Pokud česká vláda bude na požadavku jednání o Klausově výjimce trvat, je možné, že přes toto zamítavé stanovisko EP, bude proces přijetí výjimky pokračovat. Pak ale by měl ratifikační proces na evropské úrovni začít v ČR a měly by se opět obě komory českého parlamentu vyjádřit, zda tuto výjimku Parlament ČR chce, nebo odmítá. Dá se předpokládat, že česká vláda se bude blamovat. I přesto, že Senát již jasně řekl, že tuto podmínku odmítá, a proto je možné očekávat, že souhlas s ratifikací nevydá ani napodruhé.

Alena Gajdůšková