Rovná práva pro všechny

Veřejná správa | 15.11.2012 | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 5 | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena

Senát

V sídle Senátu se konala tisková konference na téma Rovná práva pro všechny, kterou u příležitosti stejnojmenné konference pořádala Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) ve spolupráci s místopředsedkyní Senátu Alenou Gajdůškovou. „Senát se zastává všech, kteří mají jakýkoliv handicap, a stojí za tím, aby měli v této společnosti všichni rovná práva a dokázali je uplatnit," řekla na úvod A. Gajdůšková. „Za poslední dva roky se postavení osob se zdravotním postižením v české společnosti zhoršilo. Například zákon o zaměstnanosti výrazným způsobem ztěžuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v důsledku toho přijde o zaměstnání asi 45 až 50 000 lidí," konstatoval předseda NRZP ČR Václav Krása. Vyzval vládu rovněž k zastavení S-karet. „Projekt Rovná práva pro všechny byl úspěšný, protože se nám podařilo splnit mnohé z plánovaných aktivit: uspořádali jsme dvanáct konferencí v jednotlivých krajích, realizovali jsme dvaatřicet regionálních seminářů na téma diskriminace osob se zdravotním postižení a vydali jsme publikaci a letáky. Je zapotřebí v započatém díle do budoucna pokračovat," shrnul výsledky manažer projektu Jiří Venci.
Video ve fotbale Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal 30. října veřejné slyšení na téma Zavedení videa do fotbalu. Cílem veřejného slyšení bylo seznámení se zásadním a průlomovým krokem, kterým je zavedení video rozhodčí na fotbalová utkání. Instalování videa napomůže k řešení sporných situací, kterých neustále přibývá. Jejich vinou může fotbal ztrácet smysl tím, že o výsledku na hrací ploše nerozhodují jen výkony hráčů, ale někdy třeba jediný sporný moment ponechaný na subjektivním posouzení. Průběh veřejného slyšení výboru řídil senátor Marcel Chládek, místopředseda výboru. Úvodní slovo přednesl senátor Karel Kapoun, předseda Podvýboru pro sport. Se svými stanovisky vystoupili J. Kocourek, náměstek ministra školství, R. Henn, bývalý fotbalový rozhodčí a pravidlový expert, P. Heidenreich, ředitel pro komunikaci a marketing Klubu FK Teplice, T. Radotínský, komentátor TV NOVA, a P. Procházka, zástupce novinářů Hattrick - eFotbal. V diskusi vystoupili i další účastníci veřejného slyšení.
Den otevřených dveří Horní parlamentní komora uspořádala u příležitosti 94. výročí vzniku samostatného Československa Den otevřených dveří. Sídlo Senátu navštívilo na 2 300 občanů. Návštěvníci si mohli mimořádně prohlédnout například Jednací sál, Prezidentský salonek, Přijímací salonek předsedy Senátu nebo pracovnu 1. místopředsedy. K vidění byla také výstava Bystrická zrcadlení, která se ve Valdštejnském paláci pořádá pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a senátorky Dagmar Zvěřinové. Návštěvníci mohli tradičně zavítat také do Výstavní síně a Trčkovské galerie, kde se nachází stálá výstava protokolárních darů.
Návštěva z Arménie Na pozvání předsedy Senátu Milana Štěcha navštívil Českou republiku předseda Národního shromáždění Arménské republiky Hovik Abrahamjan. Předsedové parlamentů se během jednání shodli na dobré kvalitě česko-arménských vztahů a dále se zabývali především otázkou integrace Arménie do Evropské unie. „Přáli bychom si, aby Arménie byla členem Evropské unie. Nyní proto s Evropskou unií jednáme především o otázkách asociace," uvedl H. Abrahamjan a vyjádřil poděkování České republice za spolupráci v rámci Východního partnerství. „Podporujeme Arménii na cestě do Evropské unie a uvítáme také bližší spolupráci na úrovni našich parlamentů," řekl M. Štěch. Mezi dalšími tématy, na které se H. Abrahamjan a M. Štěch zaměřili, byly situace na jižním Kavkaze a problematika udělování víz pro arménské občany. Předseda Národního shromáždění Arménské republiky rovněž pozval předsedu českého Senátu na návštěvu Arménie. Jednání M. Štěcha a H. Abrahamjana pokračovala při slavnostní večeři, kterou předseda Senátu uspořádal na počest hosta ve Valdštejnském paláci.
Petice za udržení českého lázeňství Předseda Senátu PČR Milan Štěch přijal ve Valdštejnském paláci Petici za záchranu českého léčebného lázeňství, kterou podpořilo 16 783 občanů. Petici předal předseda Sdružení lázeňských míst Jiří Houdek. „Restrikce ze strany Ministerstva zdravotnictví a pojišťoven vážně ohrožují existenci českého lázeňství," upozornil J. Houdek. Předseda Senátu se s obavami petentů plně ztotožňuje. „Omezení financování lázeňské péče je jen dalším škrtacím opatřením vlády Petra Nečase, které podkopává růst české ekonomiky. Ohrožena jsou především ta lázeňská města, která navštěvovali čeští pacienti," uvedl M. Štěch. Peticí se nyní bude zabývat senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a rovněž Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Uspořádáno bude veřejné slyšení a následně půjde petice k projednání také na plénum Senátu.