Projev 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůškové na XIX. valném shromáždění Učené společnosti ČR

20. 5. 2013 / Velká aula Karolina, Univerzita Karlova, Praha 1

Dámy a pánové,

„jsme přesvědčeni, že tradice vzdělanosti a tvůrčího myšlení v naší zemi nás zavazuje k tomu, abychom si kladli velké cíle. Dlouhodobá strategie pro vzdělávání a vědu musí mít ambici přivést ČR mezi vědecky a technologicky nejdynamičtější země Evropy“.

Když se někdo ptá po vizi pro naši zemi, pak toto je vize. Respektive měla by to být společná vize vědci, politiků, sociálních partnerů, veřejnosti.

Bohužel je to, jak jistě víte, v této chvíli, při vší úctě k Učené společnosti „jen“ Vaše prohlášení – prohlášení iniciativy pro vzdělanost a vědu, které sdílíme v Senátu i v politické straně, kterou reprezentuji.

Jiná cesta do budoucnosti pro zemi naší geopolitické pozice (velikosti), hospodářské struktury i historického vývoje prostě není!

Rozhodovací procesy je potřeba postavit na vědecké základy a vědě a výzkumu, dát váhu, kterou společnost potřebuje k vytváření znalostní společnosti. To je politické rozhodnutí.

 Učená společnost by měla být významným iniciátorem takových rozhodnutí, mozkovým trustem, společenstvím lidí, kteří tak, jako Vaši předchůdci v historii, stáli v čele pokroku a pozitivního vývoje společnosti.

Za to vám patří dík a hluboká úcta.

Na závěr chci říci, že beru vážně vaši nabídku u prohlášení Iniciativy ke spolupráci a k naplňování této vize.

Blahopřeji všem oceněným a přeji vám všem, aby Učená společnost vzkvétala a sílila. Budoucnost je společnost vědění.

Vy, dámy a pánové, ctěná Učená společnosti, jste těmi, kteří tu cestu do budoucnosti znáte. Díky vám za vše.

 Přeji mnoho tvůrčích sil.