"Etika v podnikatelském prostředí" - setkání s odbornou veřejností

Úvodní slovo 1. místopředsedkyně Senátu PČR Aleny Gajdůškové na

Setkání s odbornou veřejností na téma "Etika v podnikatelském prostředí"

Senátu Parlamentu ČR, Jednací sál

 25. 03. 2014

Dovolte mi, abych Vás jménem pana Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu České republiky, přivítala na dnešním setkání a tímto i omluvila pana předsedu.

Vítám ty, kteří ví, že rozdíl mezi vyspělými zeměmi a rozvojovým světem je v míře korupce, ve vymahatelnosti práva, platnosti závazků, rovnosti šancí, chcete-li – v etice společnosti.

Jakkoliv si myslím, že Česká republika je civilizovanou zemí, pak měřeno těmito hodnotami mezinárodní srovnání říká něco jiného.

V žebříčcích vnímání korupce se propadáme čím dál hlouběji a nemylme se, že je to záležitost veřejného sektoru. Vždycky je to na švu mezi veřejným a soukromým sektorem a 60 % korupce probíhá čistě v soukromém sektoru. Vymahatelnost práva není jen záležitostí justice, ale především respektu k právu. Dodržováním závazků.

V rovnosti šancí jsme na 83. místě na světě za mnoha zeměmi Afriky, Asie, Jižní Ameriky.

Nejde jen o velmi zahanbující stav v zemi, která měla, jako jedna z prvních volební právo žen. Jde o to, že nevyužíváme poloviny potenciálu, který ČR má.

I to je jedna z příčin, proč ČR za posledních vlád ztratila výrazně svou konkurenční schopnost. Veřejnými investicemi lze podpořit hospodářských růst. Ale ani tyto prostředky nebudou efektivně vynaloženy, pokud 80 % zaměstnanců bude absolutně bez motivace – v tzv. vnitřní výpovědi, dokud opětovně nenavodíme a nenaučíme lidi pracovat v týmech, spolupracovat, sdílet společné hodnoty a vize.

Děkuji proto společnosti People MGMT Forum i vám všem, že toto téma otvíráte. Pokud nezačneme tyto věci pojmenovávat, dokud se nenajdou lidé a firmy, které etické normy v nejširším slova smyslu nevezmou za své a neučiní je základnou svého dlouhodobého úspěchu, nemůže se naše krásná země pyšnit vysokou civilizační úrovní a vysokou kvalitou života.

Přeji vám proto nejen úspěšnou dnešní debatu, ale hodně úspěchů ve vaší práci.