Alenu Gajdůškovou ve druhém kole podporují...

15. 10. 2014

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

města Zlína (STAN)

"Podporuji do Senátu Alenu Gajdůškovou,

se kterou se mi vždy dobře spolupracovalo

ku prospěchu města Zlína."

Svaz Pacientů ČR

Alena Gajdůšková se zasadila o poradnu

pro pacienty ve zlínské nemocnici

TB, kde každý měsíc poskytuje ve spolupráci

s právníky bezplatnou poradnu

všem, kdo potřebují zastání a pomoc.

Je pacientskou ombudsmankou Svazu

pacientů ČR na Moravě, tuto činnost

vykonává bezplatně.

Česká rada dětí a mládeže

„Spolupráce Aleny Gajdůškové s reprezentací

ČRDM je dlouhodobá a pramení

z jejího hlubšího zájmu o neziskový

sektor. Pomáhá při řešení různých problémů,

s nimiž se potýkáme. Je odhodlanou

zastánkyní zákonů, které pomáhají

zmenšovat byrokratická ohrožení

naší práce.“

Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice

„Alena Gajdůšková je člověk s těmi

nejdůležitějšími vlastnostmi, skromná,

milá, rovná, ochotná pomoci a svou práci

vnímá opravdu jako službu lidem. Věřím,

že bude opět senátorkou za náš region

a podaří se jí hájit zájmy nás všech.“

prof. Petr Sáha, rektor Univerzity T.

Bati

Ing. Jiří NESVADBA, předseda INTEGRA

VD, Zlín

Antonín Bajaja, spisovatel

Rudolf Chmelař Sdružení podnikatelů

Zlínského kraje

Tomáš Zicha, starosta obce Drnovice