Česká rada dětí a mládeže vyjádřila podporu A. Gajdůškové

7. 10. 2014 / Za pár dní se někteří z nás budou rozhodovat, kterým kandidátům a kandidátkám, ucházejícím se o naši přízeň – a tím pádem i hlasy – dají svoji důvěru...

Alena Gajdůšková
Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková při přebírání Ceny ČRDM "Přístav" (foto Jiří Majer, 2013)Spolupráce nynější místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR s reprezentací ČRDM je dlouhodobá, přínosná a pramení z jejího hlubšího zájmu o „naši“ výseč neziskového sektoru. Je vnímavou konzultantkou řešení různých problémů, s nimiž se ve svých spolcích i na úrovni střešní organizace potýkáme. V rámci svých možností a pravomocí je pak zároveň i odhodlanou zastánkyní takových legislativních postupů, které pomáhají odvracet či zmenšovat různá byrokratická ohrožení naší práce. Je laureátkou Ceny ČRDM „Přístav“ 2013, zajímá se o dobrovolnictví (nedávno představila novelu zákona, jež počítá s tím, že by benefity pro dobrovolníky byly osvobozeny od daně z příjmu), podpořila senátní návrh k dětským skupinám (hájící právo na existenci mj. lesních školek), přebírá záštity nad akcemi pořádanými dětskými a mládežnickými spolky a ochotně se jich účastní (kupř. pionýrská akce Děti dětem, anketa Zlatý Ámos pod.).

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2014100013-podporujte-svoji-senatorku-sveho-senatora.html