Senátní volby 2014

10. a 11. října 2014 (případné druhé kolo 17. a 18. října 2014)

Vážení voliči, milí občané. Do dalších senátních voleb jdu s vědomím, že Vy, voliči, rozhodnete, kdo má dostatek energie, zkušeností, vlivu i pokory vůči Vám, aby nejlépe dokázal hájit Vaše zájmy a prosazovat náš region. Znovuzvolení senátorkou je pro mě velkým závazkem vůči Vám.

Náš senátní volební obvod (č. 78) je město Zlín a Valašsko směrem ke slovenské hranici. Jsou zde úžasní, pracovití a tvořiví lidé, kteří zejména v obcích dokáží vytvářet velmi dělná společenství. To je naše obrovská deviza.

Zlínu velmi pomohlo dálniční napojení do Otrokovic. Zbytek obvodu ale čeká na propojení R 49 na Slovensko, o které os. Na tuto panevropskou trasu čekají nejen investoři, ale i podnikatelé a živnostníci přímo v obvodě. Nejde jen o to, do regionu dojet, ale také se co nejrychleji za prací či zakázkami odsud dostat. To je záležitost podpory zaměstnanosti, která je sice vyšší ve Zlíně a bezprostředním okolí, ale významně nižší v obcích na Valašsku u slovenské hranice. Cestu R 49 se nám podařilo dostat do evropské sítě TEN-T a vládních priorit. Dnes je potřeba zajistit přípravu souvisejících tras a co nejmenší dopady na životní prostředí. K tomu svolávám jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Důležitým zaměstnavatelem a motorem rozvoje s novými technologiemi je Univerzita T. Bati, velmi úspěšný Tajmac ZPS, Mitas, Vitar, stavební a další menší či větší firmy a zemědělské podniky. Ti všichni potřebují dobré a stabilní podmínky pro své podnikání ze strany státu, stavebnictví se neobejde bez veřejných investic. To prosazuji v Senátu Parlamentu ČR.

Důležitá pro kvalitu života je úroveň zdravotní péče, tedy v našem regionu zejména situace Krajské nemocnice T. Bati, pro kterou jsem se snažila vyjednat co nejlepší podmínky ze strany VZP a podporuji její rozvoj.

Pro budoucnost je důležitá také dostupnost vzdělání, úroveň sítě škol od mateřských až po střední, včetně učňovského školství. To je úloha obcí, kraje, ale bez podpory ze strany státu (a tedy i senátorů) se tato oblast neobejde, stejně jako žádná veřejná služba. Kvalifikovaná pracovní síla je podstatnou podmínkou dalšího rozvoje i u nás v regionu.

Příležitostí pro rozvoj území a kvalitu života zde jsou nejen podnikatelské zahraniční investice, o které usiluji při každém setkání se zahraničními partnery. Musíme také využít jedinečnosti tradice regionu, např. obuvnictví a toho, čemu se říká kreativní průmysl od filmu, designu, hudby a výtvarného umění až po tradiční řemesla a lidovou kulturu. Nové možnosti dnes dává rozvoj turistiky včetně agroturistiky, podpora regionálního zemědělství od chovu ovcí, přes pěstování trnek a dalšího ovoce až po dnes vyhledávanou bezlepkovou pohanku a na to navázané potravinářství.

Problémy, které v regionu vidím a dlouhodobě usiluji o jejich řešení, je nutnost přivedení nových investic a rozvoj dopravní sítě, zásobování vodou do budoucna, bydlení a zaměstnanost pro mladé, zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a předškolního vzdělávání, dobré podmínky pro učitele a školství od základního, učňovského až po univerzitu, podporu občanské společnosti, spolků, se kterými dlouhodobě spolupracuji.

Vaše

Alena Gajdůšková