• slide
  • Vítejte na mém webu

Musíme hledat dobrá a dlouhodobá řešení, která budou lidem v jejich problémech opravdu pomáhat

Od loňského podzimu je členkou Zastupitelstva Zlínského kraje a zároveň předsedkyní jeho sociálního výboru PaedDr. Alena Gajdůšková, která celých 12 let působila jako senátorka (z toho 2 roky jako místopředsedkyně Senátu), nyní je již čtvrtým rokem členkou Poslanecké sněmovny. Jak lze tyto bohaté zkušenosti využít v práci pro Zlínský kraj, či jaké má před sebou cíle, jsme se zeptali v našem rozhovoru.

Paní doktorko, jste předsedkyní sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje, mohla byste prosím našim čtenářům přiblížit vaši činnost?

Výbory jsou složeny ze zástupců všech politických klubů zastupitelstva a jejich povinností je projednat každý materiál, který jde do zastupitelstva a dát k němu své stanovisko. Za svou úlohu i ambici považuji, abychom se takto napříč politickými stranami spolu s odborníky zabývali především dlouhodobými opatřeními, návrhy a strategiemi už ve chvíli, kdy se začínají na krajském úřadě tvořit. Abychom společně hledali dobrá a dlouhodobá řešení, která budou lidem v jejich problémech opravdu pomáhat. Sociální oblast je jedna z nejsložitějších, pro občany je důležitá a nedá se měnit ze dne na den. Má-li to fungovat, má-li systém sociálních služeb, ale třeba i opatření rodinné a proseniorské politiky pomáhat, musí vycházet z potřeb občanů, možností obcí i kraje a být v souladu s dlouhodobými národními strategiemi a koncepcemi. To je zas důležité pro finanční podporu ze strany státu.

V minulých letech poskytovatelé sociálních služeb často bojovali právě s nedostatkem financí. Je nyní situace lepší?

Ministerstvo práce a sociálních věcí peníze do sociální oblasti za poslední dobu zdvojnásobilo, poskytlo peníze na odměny pracovníků za covidové období. Zvedly se platy a mzdy v sociálních službách. Je to tedy lepší, nicméně potřeby v sociálních službách neustále narůstají. Snažíme se proto spolu s paní náměstkyní Ančincovou a celou krajskou radou, aby sociální oblast u nás v kraji nebyla Popelkou. Ve sněmovně jsem nyní spolupředkladatelkou návrhu na zvýšení příspěvků na péči pro klienty v sociálních službách na úroveň příspěvků na péči pro osoby v domácím ošetřování. Pokud bude přijat, výrazně se financování sociálních služeb zlepší. Zaslouží si to zaměstnanci i ti, o které se s velkým nasazením starají.

Jaké další cíle máte? Co byste ještě chtěla v sociální oblasti ve Zlínském kraji zlepšit?

Určitě chci zintenzivnit zaměření kraje na prorodinnou a proseniorskou politiku. Máme dobré příklady odjinud, například v zavedení „rodinných pasů“. Ty mohou podpořit i zajímavé příležitosti společných činností mezi generacemi. Prosazuji, aby se dlouhodobé plánování potřeb sociálních služeb, od počtu lůžek až po pečovatelskou a odlehčovací službu, stavělo tak jako doposud na spolupráci s lidmi na obcích. Ale pro dlouhodobé výhledy musíme přidat také dlouhodobé odborné podklady a údaje týkající se vývoje obyvatelstva, předpoklady jeho zdravotního stavu, atd...Tam vidím především příležitost pro spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati. Opatření k podpoře rodin, dětí, seniorů a osob se zdravotním postižením totiž nejsou jen záležitostí sociální práce, ale musí se prolínat všemi obory – od školství, přes dopravu, životní prostředí, kulturu až po ony sociální služby. Mým cílem je přijetí a hlavně naplňování Koncepce rovných šancí pro osoby se zdravotním postižením a nové Koncepce rodinné a seniorské politiky. Velmi také podporuji projekt kraje zaměřený na chytrou péči se zapojením nových asistivních technologií v sociálních službách. V tom vidím budoucnost.

Dlouhá léta působíte v celostátní politice. Jak lze tyto zkušenosti využít v práci pro kraj?

Jsem ráda, že přes všechnu časovou i pracovní náročnost nyní na krajském úřadě působím. Snažím se uplatnit své zkušenosti v přípravě dlouhodobých záměrů kraje, v kontaktu s ministerstvy či s řešením některých záležitostí, které už trvají hodně dlouho. Jsem také velmi vděčná za vhled a možnost vyzkoušet si na vlastní kůži každodenní práci v tak důležité a složité oblasti, jakou jsou sociální služby a sociálně právní ochrana dětí. To mi zpětně pomáhá i v práci v Poslanecké sněmovně.

Aktivně se angažujete ve věci odškodnění občanů dotčených výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Kdy by se mohli lidé kompenzací dočkat?

Důležité bylo, že skončila činnost Integrovaného záchranného systému ve Vrběticích a konečně je znám viník havárie. Nyní je ten správný čas, kdy se dá konečně udělat něco i pro občany, kteří byli poškozeni výbuchem muničního skladu a následnými léta trvajícími opatřeními. S požadavkem řešení přišli starostové dotčených obcí. Po celou tu dobu, kdy jsem věc sledovala, to bylo především Ministerstvo vnitra, kdo se snažil ze strany státu věc řešit. To se velmi vstřícně postavilo také nyní k požadavku starostů, který podpořili i krajští radní. Ministr vnitra navrhl speciální zákon pro odškodnění poškozených. Pro to, aby byl schválen a hlavně to mohlo být vyplaceno ještě letos, byl tento původní návrh Ministerstva vnitra předložen Janem Hamáčkem a námi dalšími napříč politickými stranami jako poslanecká inciativa. Měl by být zařazen na jednání schůze sněmovny v červenci tak, aby byl schválen do konce tohoto funkčního období sněmovny, a lidé tak dostali nárokové peníze ještě letos.

Léto je čas dovolených, prozradíte nám, kde a jak strávíte tu letošní?

Kvůli dětem a manželovi jsme jezdívali poslední léta před covidem asi na týden do Chorvatska. Máme malé hospodářství, tak to ani na delší dobu nešlo. Ale můžete mi věřit, že jinak, po celoročním harcování mezi Zlínem a Prahou, jsem fakt ráda, když mohu být chvíli doma – bez věčného balení a cestování. A jak říkával náš bývalý hejtman Mišák: „U nás je krásně, i když je nečas“. Tož, tak. Těším se, že si užiji rodinu, sousedy a náš krásný kraj.

Autor: Jan Vandík

Zdroj: krajský Magazín 21, srpen 2021

TWITTER @GajduskovaAlena

Twitter response: "Could not authenticate you."