Tiskové zprávy

Alena Gajdůšková odmítá fakt, že by sterilizace a kastrace byly programem v ČR

7. 11. 2012 / Českou republiku navštívila předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru a zpravodajka výboru k ukončení nucených sterilizací a kastrací Parlamentního shromáždění Rady Evropy (RE) paní Liliane Maury Pasquier. Ve zprávě pro RE, kterou dokončuje, je Česká republika kvůli této problematice kritizována.

Českou republiku navštívila předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru a zpravodajka výboru k ukončení nucených sterilizací a kastrací Parlamentního shromáždění Rady Evropy (RE) paní Liliane Maury Pasquier. Ve zprávě pro RE, kterou dokončuje, je Česká republika kvůli této problematice kritizována.

Během své návštěvy L. Pasquier absolvovala několik setkání, ať už na příslušných ministerstvech či přímo se zástupci žen a mužů, kterých se problematika sterilizací a kastrací přímo týká či týkala.

K jednomu z významných setkání došlo i na půdě Senátu PČR. Česká delegace, v které byli mj. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, senátor Pavel Lebeda, zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Monika Šimůnková a zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová na tomto jednání přivítali možnost hovořit o problému nucených sterilizací a kastrací z pohledu ČR i Rady Evropy.

Alena Gajdůšková v úvodu odmítla fakt, že by sterilizace a kastrace byly programem v ČR. „Tomu v ČR nikdy nebylo. Bohužel u sterilizací v minulosti se ukazuje, že to byly individuální záležitosti spojené s problémy. Vláda ČR již v této souvislosti vyjádřila politování. V této chvíli se hledají cesty k odškodnění postižených žen,“ řekla Gajdůšková. Podle ní je ale problém v tom, zda ženy byly informovány o věci, a tedy zda tedy jejich souhlas byl svobodným a informovaným souhlasem.

„V oblasti sterilizací v této chvíli platí již zákony, které, jak se domnívám, vytváří takové podmínky a rámec, aby nemohla být sterilizace provedena bez souhlasu, resp. může být provedena pouze na žádost pacientky,“ zdůraznila Gajdůšková.

Podle ní má česká legislativa pro případy kastrací již zakotveny mechanismy, že nelze hovořit o nucených kastracích. Jedná se vždy o požadavek pacienta, kdy se k jeho požadavku následně vyjadřuje odborná komise, která s tím musí dát souhlas.

Dále Gajdůšková zdůraznila, že podle současné legislativy nemůže k takovémuto zákroku dojít, pokud je pacient ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody.

Pokud je chirurgická kastrace provedena pak jen jako substituce hormonální léčby, která v tom kterém případě selhává, nebo tam, kde je medicínsky hormonální léčba kontraindikována. V takovém případě se kastrace stává jediným prostředkem, jak dotyčnému pomoci. Jinou variantou již by byla jedině izolace dotyčného.

V závěru pak Gajdůšková uvedla, že u kastrací jsme jako ČR připraveni ještě jednat o tom, jak stoprocentně zaručit a případně eliminovat rizika, že by pacient o fyzickou kastraci žádal nesvobodně. „Jsem přesvědčena, že česká legislativa to v tuto chvíli již zaručuje, ale jde nám o to, abychom ze strany Rady Evropy byli vnímáni jako země, pro níž je ochrana lidských práv prioritou,“ dodala.

 

 Zdroj: Sekretariát místopředsedkyně Senátu PČR Aleny Gajdůškové, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.