Tiskové zprávy

Návštěva na UTB fakultě humanitních studií ve Zlíně

Fakultu humanitních studií (FHS) ve čtvrtek 22. 2. navštívila poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková.

Prohlédla si nové prostory U18, krátce pobesedovala s budoucími učitelkami v mateřských školách a jednala s děkankou doc. Anežkou Lengálovou o možnostech zapojení FHS do připomínkování nové legislativy týkající se kompetencí všeobecných sester.

„S vedením fakulty jsme se k podobným tématům setkali několikrát již v minulosti. Oceňuji snahu ovlivnit podmínky, za kterých budou jejich absolventi pracovat. Z druhé strany nám záleží na tom, aby se pacientům dostalo náležité péče.“, říká poslankyně a dodává: „Věřím, že ve stejném duchu budeme spolupracovat i v oblasti propojení zdravotní a sociální oblasti. FHS je jedním z mála pracovišť, kde jsou odborníci pro tuto oblast vzděláváni.“