Tiskové zprávy

Odpovědné chování managementu je důležitým předpokladem překonání krize

2. 11. 2012 / Kulatý stůl na téma Globalizovaná společnost - odpovědný management se konal v Hradci Králové ve čtvrtek tento týden pod záštitou místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové.

Jeho účastníci se věnovali odpovědností lidí a dodržování etických zásad při řízení podniků.

V návaznosti na tuto akci se připravuje i konference na toto téma v Senátu.

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková připomněla slova Tomáši Bati, která pronesl již v roce 1932: „Příčinou krize je především morální bída.“ Tato moudrá slova českého významného podnikatele, podle ní dokazují, že je zřejmé, že současný neoliberální pohled na svět je v krizi. A zdůraznila v této souvislosti nezbytnost hledání řešení, jak překonat tato paradigmata.

„V dnešním zrychlené, dynamické době se musíme soustředit právě na odpovědnost a etiku,“ uvedla.

Již 17. ročník Round Table, kde mezi řečníky vystoupili mj. prof. Vladimíra Dvořáková či doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. z Fakulty managementu a ekonomiky zlínské Univerzity Tomáše Bati, reagoval na rychlý rozvoj nových poznatků ve všech oborech lidské společnosti, které zároveň vyvolávají potřebu inovovat i filozofii a obsah managementu a jeho úlohu v podnikatelském prostředí. Právě probíhající celosvětová finanční i ekonomická krize to vyžaduje.

Řečníci mj. zdůraznili, že nové směry a cíle managementu se musí více orientovat na odpovědnost a etické rozhodování, že je důležité, aby firmy v honbě za zisky plnily smluvní povinnosti, přesně informovaly o finanční výkonnosti a třeba nezkreslovaly kvalitu svých výrobků a služeb.