Tiskové zprávy

Prohlášení předsedy klubu ČSSD, předsedy Senátu a 1.místopředsedkyně Senátu

28.10.2013 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, obracíme se na Vás v této velmi složité situaci pro Českou stranu sociálně demokratickou a její budoucnost.

Volby do Poslanecké sněmovny nedopadly podle našich představ, ale docílený výsledek nám přesto dává šanci na sestavení vlády a prosazení části našeho programu. 

Příčin, které k tomuto stavu přispěly, je zajisté více a určitě mezi nejsilnější patří to, že naše sociální demokracie poměrně dlouhodobě působí směrem k veřejnosti jako strana nejednotná a hašteřivá. Tento stav trvá již tři roky od brněnského sjezdu.

28.10.2013 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, obracíme se na Vás v této velmi složité situaci pro Českou stranu sociálně demokratickou a její budoucnost.

Volby do Poslanecké sněmovny nedopadly podle našich představ, ale docílený výsledek nám přesto dává šanci na sestavení vlády a prosazení části našeho programu.  Příčin, které k tomuto stavu přispěly, je zajisté více a určitě mezi nejsilnější patří to, že naše sociální demokracie poměrně dlouhodobě působí směrem k veřejnosti jako strana nejednotná a hašteřivá. Tento stav trvá již tři roky od brněnského sjezdu.

Před volbami sice čelní představitelé ČSSD Bohuslav Sobotka a Michal Hašek veřejně opětovně prezentovali shodu, vzájemný respekt a uznání výsledků voleb vedení ČSSD včetně předsedy a 1. místopředsedy na posledním ostravském sjezdu. Bohužel i před volbami se vyskytly, zejména z blízkého okolí 1. místopředsedy Haška, ataky na mandát a schopnosti vést stranu, konkrétně se jednalo o vyvolané tajné hlasování na posledním Ústředním výkonném výboru. Jednalo se o to, aby nebyl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka navržen v případě vítězství naší strany při nadcházejících volbách na předsedu vlády. I přes značnou agitaci  některých odpůrců Bohuslava Sobotky v průběhu jednání ÚV,  byl mandát předsedy ČSSD na funkci předsedy vlády potvrzen.

V sobotu 26. října se ve večerních hodinách sešlo grémium ČSSD, které se zabývalo výsledky voleb, rozhodlo o svolání mimořádného předsednictva na následující den, neděli 27. října, rozhodlo o svolání a ustavení nového poslaneckého klubu v co nejkratším termínu. Při jednání grémia, a i v prohlášeních pro tisk 1. místopředseda Hašek opakovaně prohlásil, že respektuje a podporuje jako kandidáta za ČSSD na předsedu vlády Bohuslava Sobotku a také hlasoval pro to, aby vedl vyjednávací skupinu s možnými koaličními partnery pro sestavení vlády.

K překvapení mnohých z nás při nedělním odpoledním zasedání mimořádného předsednictva ČSSD postupně vystoupili členové předsednictva Škromach, Tejc a Onderka, později i Hašek, s kritikou na vedení kampaně ze strany Bohuslava Sobotky, sami sebe nehodnotili, a Roman Onderka navrhl hlasování o výzvě, aby Bohuslav Sobotka odstoupil, dále navrhli jeho vyřazení z vyjednávacího týmu a navrhli místo něj Jaromíra Tejce. V diskusi, která probíhala, převážná většina řečníků vystupovala proti tomuto návrhu, ale hlasování o tomto návrhu bylo přijato dvaceti hlasy členů předsednictva oproti třinácti hlasům, které tento návrh odmítly. Bylo zcela zřejmé, že nebyl brán příliš ohled na probíhající věcnou diskusi a že bylo předem dohodnuto s některými členy předsednictva, jak budou hlasovat.

Protože jsme zaznamenali, že někteří členové předsednictva, kteří návrh na odstoupení Bohuslava Sobotky  iniciovali, prohlašují, že tento návrh učinili na základě požadavků ze zdola, tj. z členské základy, považujeme za potřebné Vás o shora uvedeném informovat. Nemůžeme uvěřit tomu, že by se v sobotních večerních a nočních hodinách konala zasedání základních organizací, či okresních výkonných a krajských výkonných výborů, a tam bylo taková doporučení přijata.

Jsme přesvědčeni, že tak závažné rozhodnutí předsednictva ČSSD nemělo být projednáváno a přijato bez předchozí konzultace v členské základně, neboť směřuje proti právoplatnému výsledku posledního sjezdu ČSSD ve věci volby předsedy ČSSD a rovněž tak proti platnému usnesení posledního Ústředního výkonného výboru ČSSD.

 

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

dá se očekávat, že protagonisté návrhu na odstoupení předsedy Bohuslava Sobotky a jeho podporovatelé budou v následujících hodinách agitovat a přesvědčovat základní organizace, OVV a KVV, o správnosti svého postupu. Jak si zajisté můžete ověřit, zejména v elektronických médiích, reakce především podporovatelů sociální demokracie, je na uvedený postup, (často označovaný za puč) velmi negativní. Učiněné kroky poškozují sociální demokracii a v konečném důsledku můžou vést k jejímu znedůvěryhodnění a mohou také přivodit konání dalších mimořádných voleb………

Proto Vás žádáme, abyste v těchto složitých dnech pro ČSSD, ale ve své podstatě i pro naši zemi, velmi zvažovali svá stanoviska, a popřípadě se rozhodli tak, aby Česká strana sociálně demokratická mohla být i nadále považována za stranu zcela demokratickou, respektující svá vnitřní pravidla a mající na paměti dobro a prospěch pro občany České republiky.

Osobně jsme přesvědčeni, že kdyby nejvyšší orgán ČSSD, tj. sjezd, rozhodoval o tom, že v novém vedení ČSSD nemá být Bohuslav Sobotka, tak by měl především posoudit zodpovědnost i 1. místopředsedy Michala Haška.

Prosím, přijměte toto našeho vyjádření a stanovisko jako podnět k zamyšlení a uhájení dobré pověsti, ale i pozice ČSSD.

 

Alena Gajdůšková, v.r., místopředsedkyně ČSSD

Milan Štěch, v.r., člen předsednictva ČSSD

Petr Vícha, v.r., člen předsednictva ČSSD a předseda senátorského klubu ČSSD