Tiskové zprávy

ČR je dobré místo pro investice i vědeckou spolupráci

26. 5. 2014 / Delegace senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu vedená první místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Alenou Gajdůškovou a za účasti náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy navštíví v tomto týdnu Kanadu.

Je to první návštěva Kanady na takto vysoké úrovni od zrušení kanadských víz pro ČR. Její význam podtrhuje, že se koná před nadcházejícím summitem Kanada – EU v září letošního roku a v době, kdy se dokončují a připravují ke schválení zásadní smlouvy mezi Kanadou a EU. Smlouvu CETA o Komplexní dohodě o ekonomickém partnerství začalo vyjednávat české předsednictví EU. Tato smlouva otevře nové možnosti obchodní spolupráce, mimo jiné postupným odbouráním cel.

Cílem návštěvy je posílit spolupráci mezi oběma zeměmi v ekonomicko - obchodní a vědecko - výzkumné oblasti zejména týkající se komercionalizace vědeckého výzkumu a výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

„Mým cílem je kromě reprezentace České republiky jako dobrého místa pro kanadské investice podpořit dojednání smlouvy o vědecko - technické spolupráci mezi našimi zeměmi a otevřít tak prostor pro snazší financování společných výzkumných projektů. To považuji za důležité jak pro český vědecko - výzkumný prostor a možnost využití velkých evropských vědeckých center v ČR, tak i pro Univerzitu T. Bati ve Zlíně, tedy můj region,“ říká Alena Gajdůšková.

Senátoři se mimo jiné setkají s předsedou kanadského Senátu N. A. Kinsellou a kolegy z partnerských výborů. Jednat budou i na příslušných ministerstvech včetně ministerstva pro výzkum a inovace. V programu je zahrnuto i setkání s našimi krajany a hospodářskou komorou v Torontu.