Tiskové zprávy

Ústavní komise s novou pravomocí: bude hlídat mezinárodní úmluvy

21. 11. 2012 / Úkoly a pravomoci Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury budou od tohoto volebního období širší, než v minulosti. Na návrh místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové komise bude mít povinnost mj. sledovat i proces přijímání mezinárodních úmluv a jejich implementaci v ČR.

Svůj návrh zdůvodnila tím, že je nutné, aby v Senátu byla tato kompetence některému z orgánů Senátu pevně zakotvena. Jak zdůraznila, senátoři v rámci delegací českého parlamentu pracují aktivně v mezinárodních institucích jako je mj. Parlamentní shromáždění Rady Evropy, NATO či Meziparlamentní unie. Měli by proto mít možnost a kompetenci „zabývat se tím, jak úmluvy, které schvalujeme a pomáháme formulovat na mezinárodní úrovni, jsou akceptovány Českou republikou, zda k nim ČR přistupuje. Pokud přistupuje, zda jsou podepsány a ratifikovány,“ uvedla.

„Není jiný ústavní orgán, který v republice toto dělá, kromě vlády, která má v tomto směru výkonnou moc,“ prohlásila Gajdůšková, která při mnoha příležitostech v minulosti upozorňovala na významné mezinárodní dokumenty např. v lidskoprávní oblasti, s jejichž podpisem a ratifikací ČR otálí.