Likvidace výzkumných ústavů usvědčuje vládu ze lži o podpoře vědy

5.02.2013 / Sdílím obavy ministerských výzkumných ústavů ze snahy současné vlády o jejich likvidaci. Nečasova vláda kazisvětů už nemá, co by ve veřejném sektoru ničila, z čeho by ještě vykřesala možnost zisků pro své věrné.

Likvidace resortních výzkumných ústavů ale není jen prošustrování rodinného stříbra. Je to zločin proti hospodářskému růstu a budoucí konkurenceschopnosti země. Vyzývám proto Nečasovu vládu, aby v této chvíli již nečinila žádné kroky, kterými zasahuje do současného fungování struktury vědy a výzkumu v ČR.

Resortní výzkumné ústavy jsou páteřními pracovišti pro aplikovaný výzkum v jednotlivých oborech a resortech. Jsou jediným odborným zázemím pro zpracování oponentur i návrhů pro odbornou správu resortů, pro řízení společnosti na základě znalostí a odborných analýz, dlouhodobých perspektiv. Jsou zásadními výzkumnými pracovišti např. pro kontrolu kvality potravin, dodržování a nastavovaní norem, ale i hospodaření v krajině. Zajišťují, některé ústavy již více než sto let, ve prospěch všech i propojení základního a aplikovaného výzkumu, přenos vědomostí a výsledků základního výzkumu do praxe, a tedy významně ovlivňují civilizační a kulturní úroveň české společnosti.

Na nebezpečí pro resortní výzkumné ústavy upozorňuji již od představení návrhu státního rozpočtu, kde byly peníze na vědu a výzkum z resortů vyjmuty. Posílení pravomocí zřizovatele vůči těmto veřejným výzkumným organizacím je jen další krok k jejich likvidaci. Ten je také v přímém rozporu s nabubřelými vyhlášeními vlády o nutnosti inovací. Konkrétní kroky vlády směřujícími proti ministerským výzkumným ústavům usvědčují Nečasovu vládu ze lži o podpoře vědy a výzkumu.

Alena Gajdůšková
odborná mluvčí stínové vlády pro oblast vědy a výzkumu