Věda a výzkum

Věda, výzkum, vývoj a inovace v koaliční smlouvě

23. 1. 2014 / Trochu s překvapením jsem si dnes poslechla v ČT 24 paní poslankyni Annu Putnovou z TOP 09, která si v médiích posteskla, že koaliční smlouva neobsahuje priority v oblasti vědy a výzkumu.

 

S tímto názorem nemohu souhlasit. V koaliční dohodě je vědě, výzkumu, vývoji a inovacím věnována samostatná celostránková kapitola.

„Smluvní strany budou prosazovat ekonomický program pro Českou republiku, který je založen na podpoře podnikání, fungující a transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu,“ uvádí se již v preambuli koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017.

„Smluvní strany se zavazují zvyšovat konkurenceschopnost České republiky podporou strategických oborů s bezprostředními možnostmi aplikace, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Neméně jsou však potřebné i společenskovědní disciplíny, které jsou zaměřeny na kulturu a historii České republiky, na pochopení společenských jevů a tendencí uvnitř české společnosti a vztahu k okolí,“ zavazují se koaliční strany v dohodě.

Dohoda stanoví jedenáct prioritních úkolů, na které se koalice zaměří.

Mimo jiné se v nich hovoří o posilování kvality v prostředí vysokých škol i Akademie věd ČR a vytváření podmínek umožňujících budování špičkových škol doktorských studií či o změnách v systému hodnocení a financování výzkumných institucí v kontextu a s využitím zahraničních zkušeností i pozitivních příkladů z praxe. Další úkoly se týkají změn ve financování vědy a výzkumu.

„Myslím si, že váha, jakou si oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací zaslouží, je dobře pokryta v pozici místopředsedy vlády pro tuto oblast,“ je přesvědčena Alena Gajdůšková.

 

Reakce na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10101491767-studio-ct24/214411058280123/ (stopáž 9:30)