Vystoupení v Poslanecké sněmovně

A. Gajdůšková: Musíme oddělit akademické debaty, hypotézy, od konkrétních faktů

Projev na 105. schůzi Poslanecké sněmovny dne 27. 5. 2021 k informaci ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování.

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, já se omlouvám, ale skutečně nechci projít covidem. Nechci, vím případy, kdy naprosto zdraví lidé, a mladší než jsem já, po týdnu prostě odešli na covid. Já nechci zkoušet, kolik vydržím. A myslím si, že by to neměl zkoušet nikdo. Nikdo by neměl být vystaven něčemu takovému.

Já si myslím, že je potřeba skutečně ocenit, jak v této chvíli běží očkování, aspoň u nás ve Zlínském kraji. My jsme začali a od začátku jsme stavěli ten očkovací systém na prakticích. Dvě stě dvacet praktických lékařů z dvě stě šedesáti, kteří jsou ve Zlínském kraji, se přihlásili do systému hned na začátku, když se vakcinace spustila. A myslím si, že to je ta správná cesta a je potřeba vytvořit praktickým lékařům skutečně dobré podmínky, aby se ke svým pacientům zvláště těm starším, těm méně mobilním, těm, kteří mají problémy dojít do vakcinačního centra, praktičtí lékaři dostali. Tady bych prosila skutečně moc o to, aby ty centrální týmy, které připravují strategie a připravují podmínky pro řešení covidové pandemie, možná trošku více naslouchaly krajům, které to v terénu musí organizovat. Chvilku za minulého pana ministra jsme tam měli jako Zlínský kraj problém, ale vyřešilo se. V téhle chvíli to funguje. Já děkuji, ale prosím, aby skutečně bylo dál nasloucháno.

Chtěla bych ještě položit otázku mimo očkování. Hovořila o tom paní kolegyně Aulická Jírovcová. Obrátili se na mě, a to byli mladí lidé, s otázkou, jaká lhůta vlastně platí pro bezinfekčnost po prodělání covidu při návratu občana do České republiky. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví prý je pořád lhůta devadesát dnů, ale někde proběhla informace, že by to mohlo být i těch sto osmdesát dnů, takže tam bych se skutečně ráda zeptala, jak to vlastně je, nebo možná požádala o to upřesnění i třeba na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Ještě možná za Svaz pacientů České republiky. Jsme připraveni skutečně pomoci osvětě, a to naprosto racionální, včetně šíření argumentů pro i proti. Lidé mají určitě právo vědět, pokud jsou nějaká rizika. Ale to riziko onemocnět covidem a mít poškozené zdraví, nedej bože fatální důsledek, je určitě větší bez vakcinace než s vakcinací.

Já tady musím říct ještě jednu věc. Víte, já jsem se docela pohybovala a pořád mám kontakty, známé, přátele i v akademické sféře. Tam samozřejmě funguje to, že každý odborník má svoji vizi, představu, má svoji hypotézu, kterou prezentuje. A je to tak v pořádku. Já si obrovsky vážím vědců, té jejich invence, kreativity, znalostí, práce, kterou odvádějí, protože oni posouvají civilizaci dopředu. Ale jsem přesvědčena o tom a i z té dlouholeté zkušenosti chci říct, že musíme oddělit akademické debaty, to sdělování a dohadování se o hypotézách, o teoriích, které vědci formulují, od konkrétních faktů. Byla zde řeč o tom, že v tom prvním čtvrtletí tohoto roku zemřelo patnáct tisíc lidí v té skupině, která byla nejvíce vakcinovaná. No, to je pěkná demagogie, protože odvozovat od toho, že protože tato věková skupina byla ta, která byla nejvíce vakcinovaná, že tedy lidé, kteří v této skupině zemřeli, zemřeli na vakcínu, to prostě není pravda. Takto to přece nikdo formulovat nemůže a je to šíření poplašné zprávy. Myslím si, že to je nebezpečné. Každý politik by měl nést plnou zodpovědnost za to, co říká, protože jeho slovo má váhu vždycky, ať si to myslíme, nebo ne. A říkám znova, je důležité, aby politici nesli zodpovědnost za to, co říkají. A jestliže šíří takto poplašnou zprávu, je potřeba říci jasně, že se jedná o poplašnou zprávu.

Tam je potřeba ještě říct k tomu, co zde bylo řečeno, že člověk, který má astma, má jiný problém, může být vakcínou poškozen, vždyť tam je přece rozhodnutí lékaře, zda tu vakcínu unese, nebo neunese, co je pro něho větší nebo menší riziko. A já našim lékařům věřím, vím, že mají vysokou odbornost. Náš zdravotnický systém je skvělý, skutečně dokázal tu pandemii zvládnout, zvládá v této chvíli i celý ten očkovací systém a já věřím tomu, že už se nebudou opakovat další vlny, že se bude moct naše zdravotnictví vrátit k té běžně dostupné péči, která je vysoce kvalitní, které si opravdu vážíme. A chci poděkovat i Ministerstvu zdravotnictví, že i na výzvu zdravotního výboru poskytli jakés takés odměny, byť bychom si představovali, že by mohly být větší, zdravotníkům, kteří skutečně nesli tu největší tíhu celé té situace. Ještě jednou, hluboce si toho vážím a děkuji.