Vystoupení v Poslanecké sněmovně

Musíme do zdravotnictví směřovat zhruba 9 % HDP

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 22. dubna 2020, návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. V úvodu svého vystoupení chci opět složit poklonu a poděkovat všem zdravotníkům za jejich obětavost a statečnost. Je na nás, abychom jim zajistili podmínky, aby mohli svou práci, to je léčit a starat se o pacienty s vysokou profesionalitou, tak jak to většina z nich umí a chce, abychom jim ty podmínky zajistili.

Přimlouvám se proto, v této chvíli se obracím na pana ministra, aby byl vyslyšen požadavek odborů na navýšení na poskytnutí té jednorázové odměny pro zdravotníky v první linii. Jsem přesvědčena o tom, že si to zaslouží, a že to tak vnímá i naše veřejnost. Vítám tento návrh zákona, který Ministerstvo zdravotnictví konečně vyslyšelo, požadavek i krizového štábu nemocnic již z minulého roku. Tento krizový štáb sdružuje především odboráře, ale i Asociaci českých a moravských nemocnic, Svaz pacientů a další. Ministerstvo tedy vyslyšelo návrh na navýšení plateb za státní pojištěnce, a dnes nám ho předkládá, a já za to děkuji.

Víme, že jeho motivem je nyní nutnost vyplnit výpadek příjmů ve zdravotním pojištění kvůli odpuštění odvodů zdravotního pojištění u OSVČ, který jenom toto dělá 8 mld. korun a samozřejmě náklady spojené s pandemií. Nicméně cesta je to správná a sociální demokracie vždycky požadavky o navýšení plateb za státní pojištěnce podporovala, stála za nimi a také pokud to měla v rukou to dělala, navyšovala tyto platby. Chceme-li, aby zdravotníci mohli pracovat v pohodě, lidé s kvalifikací, a to je vysokou kvalifikací, nám neutíkali, a pacienti měli garantovanou, moderní, dostupnou zdravotní péči i nadále, musíme se brzy dostat na průměr EU, to znamená do zdravotnictví směřovat zhruba 9 % HDP. Pro srovnání v roce 2019 Česká republika dávala do zdravotnictví 6,8 % HDP.

Další kroky k řešení té situace tedy jsou odvinout platby za státní pojištěnce od minimální mzdy. A k této výši také nastavit valorizační mechanismus. Platba za státní pojištěnce by měla být nadále srovnatelná s odvody, které dávají osoby bez zdanitelných příjmů, kteří odvádí 1 971 korun nyní. I to navýšení, které dneska schválíme, činí za státní pojištěnce, jestli jsem to dobře vyčetla 1 707 korun. Vidíte, že tam je ještě rezerva. Tedy to je první předpoklad pro srovnání mezd a platů ve zdravotnických zařízeních, vyřešení následné péče a zajištění dostupnosti péče včetně pohotovostních služeb a další.

Závěrem tedy ještě jednou. Chci poděkovat Ministerstvu zdravotnictví, panu ministrovi za návrh navýšení plateb nyní. Musíme se ale dál bavit o vazbě jejich výše na minimální mzdu včetně zakotvení její valorizace. To budeme dále jako sociální demokracie prosazovat. Děkuji za podporu tohoto návrhu.