Vystoupení v Poslanecké sněmovně

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny k zákonu o sociálních službách

Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná Sněmovno, jenom rychle, je otázka samozřejmě na to, co zde zaznělo o potřebnosti, kdo tedy určí tu potřebnost. A v tom se určitě neshodneme. My si myslíme, že potřebná je většina lidí v této zemi. A jestli se bavíme o dětech, tak cokoli dětem pomůže, je potřebné. To je jedna věc.

A druhá věc ve vztahu k těm pobytovým sociálním službám a navyšování příspěvků i v této oblasti. Ano, v pobytových sociálních službách potřebujeme navýšit peníze především na zaměstnance těchto služeb. To je pravda. Ale ve vztahu k jejich klientům to je trošku jinak. Tam přece ti lidé dostávají další služby prostřednictvím toho, že ta pobytová služba vůbec existuje. Tam jdou dotace. Ti lidé na tom nejsou tak, jako ti, kteří jsou doma a kteří dostanou skutečně jenom ten příspěvek, o kterém se dneska zde bavíme.

Já jsem přesvědčena o tom, že je dobře návrh pana poslance Sklenáka i s tím časovým rozlišením. A já byť mám jiný návrh, budu podporovat návrh pana poslance Sklenáka.