A.Gajdůšková k zajišťování rovného přístupu ke vzdělání pro romské děti

13. 11. 2012 / Tisková konference v Senátu PČR po skončení kulatého stůlo k 5.výročí vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská práva D.H. a ostatní versus ČR. Ve složení: místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, účastník v případu Julius Mika, první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl a ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.

Video dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=cpthr6jncmQ&feature=youtu.be