• slide
  • Vítejte na mém webu

Životopis

  • Published in Web

PaedDr. Alena Gajdůšková

Nar. 15. dubna 1954 v Praze, ve zdravotnické rodině. Vdaná, dvě dospělé dcery.

Vystudovala pedagogiku, veřejnou správu a regionální rozvoj, má další kvalifikaci v oblasti personalistiky a norem kvality.

Pracovala jako učitelka, tajemnice poslaneckého klubu, vedoucí personálního oddělení soukromé stavební firmy, vedoucí Odboru školství, kultury, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína

Dlouhodobě je činná v komunální politice, byla místopředsedkyní sociální demokracie a poradkyní premiérů V.Špidly a B.Sobotky.

V letech 2002 – 2014 byla senátorkou, postupně předsedkyní senátorského klubu ČSSD a   1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR. Věnovala se evropské agendě.

Od r. 2017 je poslankyní Parlamentu ČR, místopředsedkyní sociálního výboru, členkou výborů zdravotního a petičního. Pracuje v podvýborech pro prevenci a práva pacientů, sociálně zdravotní pomezí, svobodu slova, ochranu práv spotřebitelů a udržitelný rozvoj. Je členkou stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti.

Druhé funkční období je členkou předsednictva ČSSD. Angažuje se ve Sdružení parlamentářů proti jadernému zbrojení a za odzbrojení. Je 1. viceprezidentkou a pacientskou ombudsmankou Svazu pacientů ČR, členkou představenstva a krajskou koordinátorkou Masarykovy demokratické akademie, politického institutu. V r. 2018 byla zvolena předsedkyní Správní rady Univerzity T.Bati ve Zlíně. Je dlouholetou členkou Sokola a Českého červeného kříže.

TWITTER @GajduskovaAlena

Gajdůšková Alena

Otevřít dřív hospodské zahrádky než střední školy? Jak typické! Jen neříkejte, že jsme národ Komenského.

by Gajdůšková Alena

Gajdůšková Alena

RT @katavalachova: Šéf České lékařské komory Milan Kubek se ptá: “Proč můžu jít do hospody dříve než má dcera na gymnázium?” Já myslím, že…

by Gajdůšková Alena

Gajdůšková Alena

RT @JMalacova: Za @MPSV jsme letos odeslali peníze na odměny pro bezmála 100 000 zaměstnanců v sociálních službách, kteří je měli obdržet n…

by Gajdůšková Alena