Financování vědy musí být v zájmu konkurenceschopnosti prioritou vládních politik

Jsem vážně rozhořčena opětovným krácením financování Akademie věd ČR jako klíčové instituce základního výzkumu. Žádám ministra školství a ministra financí, aby našli cestu, jak financování AV ČR zajistit alespoň na úrovni letošního roku, tak aby nemuselo docházet k omezování základního výzkumu a likvidaci vědeckých týmů. Další krácení financí je pro AV ČR po té, co již bylo její financování v minulých letech kráceno o desítky procent, naprosto likvidační. Pro příští rok má být rozpočet AV krácen o dalších tři sta milionů.

Připomínám, že AV ČR je jedna z mála vědeckých institucí, která se umísťuje v žebříčcích mezinárodního srovnání, je schopna spolupracovat na mezinárodní úrovni a tedy posilovat technologický rozvoj v ČR.

Snaha o podporu aplikovaného výzkumu je z pohledu konkurenceschopnosti průmyslu jistě žádoucí. Má-li to však současně znamenat omezování či přímo likvidaci  základního výzkumu, pak je to víc než krátkozraká politika, která dřív nebo později musí vést k celkovému zaostávání země v oblasti vzdělanosti a schopnosti být partnery v oblasti vědy a zavádění nových technologií na mezinárodní úrovni. Nebudou-li výsledky základního výzkumu, nebudou znalosti, na základě nichž se mohou inovace a aplikovaný výzkum rozvíjet.

Sdílím proto oprávněné obavy Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu a podporuji je v jejich  požadavcích. Zajistit konkurenceschopnost země v éře znalostních společností a v české otevřené ekonomice schopné zajistit prosperitu jen orientací na oblasti s vysokou přidanou hodnotou nyní i v budoucnu nelze bez podpory vědy jako celku. Dobré podmínky pro vědu, výzkum a inovace musí být proto jasnou prioritou vládních politik. K úspěchu pak může vést jen podpora hraničního a meziresortního výzkumu a plynulý přechod od základního až po aplikovaný, tedy průmyslový výzkum. Podfinancování kterékoliv části omezuje  celkovou schopnost dosahování dobrých výsledků nejen ve vědě, ale i v ekonomice země.

Alena Gajdůšková

Odborná mluvčí ČSSD pro oblast vědy a výzkumu