Články

Filtr

A. Gajdůšková se zúčastnila slavnostního galavečera "Českých 100 Nejlepších"

30.11.2012 / Praha, Pražský hrad, Špaňelský sál, 19:00

"Českých 100 Nejlepších" je celonárodní hlasovací soutěž  a 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková byla vybrána mezi mimořádné ženy, které společnost Comenius tradičně vyhlašuje jako "Lady Pro" daného roku. Podrobnosti na http://www.comenius.cz/ceskych-100-nejlepsich.htm <

Každý člověk musí dostat stejnou šanci!

27.11.2012 / Nedávno jsem v Senátu Parlamentu České republiky uspořádala kulatý stůl při příležitosti 5. výročí rozsudku D.H. a ostatní versus ČR Evropského soudu pro lidská práva. Ten v listopadu roku 2007 rozhodl, že praktické (dříve zvláštní) školy u nás znevýhodňují romské děti.

Místopředsedy Senátu jsou Škromach, Gajdůšková, Sobotka, ne Čunek

  • Kategorie: Monitoring

Praha 21. listopadu (ČTK) - Lidovec Jiří Čunek nebyl ani na druhý pokus zvolen místopředsedou Senátu. Podle KDU-ČSL jde v podstatě o porušení dohody mezi frakcemi. Klub KDU-ČSL a nezávislých zřejmě bude muset najít nového kandidáta. Místopředsedy se již stali Alena Gajdůšková, Zdeněk Škromach (oba ČSSD) a Přemysl Sobotka (ODS). Zbývajícího čtvrtého místopředsedu bude horní komora volit až na prosincové schůzi.
<

Ústavní komise s novou pravomocí: bude hlídat mezinárodní úmluvy

21. 11. 2012 / Úkoly a pravomoci Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury budou od tohoto volebního období širší, než v minulosti. Na návrh místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové komise bude mít povinnost mj. sledovat i proces přijímání mezinárodních úmluv a jejich implementaci v ČR.

Svůj návrh zdůvodnila tím, že je nutné, aby v Senátu byla tato kompetence některému z orgánů Senátu pevně zakotvena. Jak zdůraznila, senátoři v rámci delegací českého parlamentu pracují aktivně v mezinárodních institucích jako je mj. Parlamentní shromáždění Rady Evropy, NATO či Meziparlamentní unie. Měli by proto mít možnost a kompetenci „zabývat se tím, jak úmluvy, které schvalujeme a pomáháme formulovat na mezinárodní úrovni, jsou akceptovány Českou republikou, zda k nim ČR přistupuje. Pokud přistupuje, zda jsou podepsány a ratifikovány,“ uvedla.

„Není jiný ústavní orgán, který v republice toto dělá, kromě vlády, která má v tomto směru výkonnou moc,“ prohlásila Gajdůšková, která při mnoha příležitostech v minulosti upozorňovala na významné mezinárodní dokumenty např. v lidskoprávní oblasti, s jejichž podpisem a ratifikací ČR otálí.<

Rovná práva pro všechny

  • Kategorie: Monitoring

Veřejná správa | 15.11.2012 | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 5 | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena<

Reformní svoboda: Plaťte nebo slepněte

18. 11. 2012 / Standardem pro implantaci očních čoček mají být podle standardů zavedených ministerstvem zdravotnictví nitrooční čočky, které se podle informací České oftalmologické společnosti nepoužívají nikde v Evropě, respektive používají se výhradně v rozvojových zemích. To by samo o sobě nebylo na závadu. Závažnější je ale to, že tyto čočky nejsou kvalitní. To je již hmatatelný důsledek špatného a proti pacientům namířeného zákona o zdravotnických službách.

Nic není důležitější než naše děti

  • Kategorie: Blogy

15. 11. 2012 / Českým dětem patří přední příčky v evropských statistikách: nejčastěji končí život sebevraždou a zneužívají návykové látky. Doposud to byly jen dvě řady čísel, které spolu zdánlivě nesouvisely: jedna mapovala počet dětí závislých na alkoholu, druhá počet dětských sebevražd. V obou statistikách se české děti dostávají pravidelně na evropskou špici. Pokud jde o alkohol, evropská studie ESPAD v loňském roce zjistila, že zatímco v okolních zemích popíjí alkohol zhruba 57 procent školáků, v Česku je to neuvěřitelných 79 procent. Na přední příčky se české děti dostaly i v kouření marihuany. Podobně jsou na tom také v sebevraždách. Na život si v Česku každoročně sáhne okolo pěti až deseti dětí do 15 let. U starších dětí do 19 let dokonce zdravotníci napočítali kolem čtyřicet sebevražd ročně. To jsou celé dvě školní třídy.

Zdroj: Lidové noviny / 14.11.2012 / České děti jsou rekordmany v sebevraždách i alkohol

http://www.lidovky.cz/ceske-deti-jsou-rekordmany-v-sebevrazdach-i-alkoholu-pcg-/ln_domov.asp?c=A121113_205421_ln_domov_jkz

 

Janečka a spol. Vánoce možná oslaví ve vězení

  • Kategorie: Monitoring

Olomoucký deník | 14.11.2012 | Rubrika: Černá kronika | Strana: 4 | Autor: TOMÁŠ PATRICK HYÁNEK | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena

Reakce místopředsedkyně Senátu PČR Aleny Gajdůškové na prezidentské veto k zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie

13. 11. 2012 / Prezident České republiky Václav Klaus včera vetoval zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie. Zákon předpokládal, že státní fond kinematografie by na podporu výroby filmů dostával až 300 milionů korun ročně, polovinu od komerčních televizí. V tuto chvíli se fond nachází bez finančních prostředků, a pokud nebude naplněn, hrozí mu zánik. Zákon o kinematografii pak řeší další záležitosti týkající se kinematografie včetně digitalizace, tedy uchování významného kulturního dědictví, které v oblasti filmů ČR má.

„Nerozumím stanovisku prezidenta, který má neustálý strach o suverenitu našeho státu a na druhé straně vetuje zákon, který se utváření národní identity hluboce dotýká“, říká s politováním místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková.

„Filmový průmysl je opravdu svým způsobem byznys, ale právě proto, aby se nejednalo pouze o čistý byznys a dělaly se filmy, které obohacují naší národní kulturu, musíme zajistit finanční prostředky na podporu kinematografie prostřednictvím státního fondu, “ dodává A. Gajdůšková.

Zdroj: Sekretariát místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůškové konigp@senat.cz<

A.Gajdůšková k zajišťování rovného přístupu ke vzdělání pro romské děti

13. 11. 2012 / Tisková konference v Senátu PČR po skončení kulatého stůlo k 5.výročí vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská práva D.H. a ostatní versus ČR. Ve složení: místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, účastník v případu Julius Mika, první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl a ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.

Video dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=cpthr6jncmQ&feature=youtu.be

 

{youtube}cpthr6jncmQ&feature{/youtube}<

Ke globálnímu jadernému odzbrojení se musí dojít postupně

9. 11. 2012 / Místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková přijala ve své pracovně místopředsedu Zahraničního výboru Dolní sněmovny Parlamentu Kanady Paula Dewara. Společným jmenovatelem setkání je členství obou politiků v mezinárodní organizaci „Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení-Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND*). A. Gajdůšková je členkou organizace od roku 2009 a byla vůbec první českou zástupkyní v této mezinárodní síti.<

Vzkaz od členů parlamentů po celém světě k jadernému odzbrojení

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková je od roku 2009 členkou parlamentní celosvětové sítě pod názvem "Parlamentáři pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení " Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND) . Toto je společné natočené video, na kterém se místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajůšková sama také podílela:

 

{youtube}QqAcyEeavNE&feature{/youtube}

 <

Zdravotnictví: "Dříve vyslovená přání"

V rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky (http://www.tydenvedy.cz/), který se letos koná ve dnech 1. - 15. 11. 2012, proběhla v prostorách Senátu PČR dne 6. 11. 2012 přednáška oborníka na etiku ve zdravotnictví, doktora Marka Váchy, na téma „dříve vyslovená přání“. Záštitu nad akcí poskytla místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková ve spolupráci s British Council ČR. <

Stát se to může i Vám, první pomoc je potřeba trénovat

  • Kategorie: Blogy

05.11.2012 / Když sečtu hodiny na cestě mezi Zlínem a Prahou, nejméně jeden pracovní den v týdnu trávím v autě na dálnici. Při dnešních statistikách nehodovosti bylo bohužel jen otázkou času, kdy se dostanu blíže k dopravní nehodě. Ten čas se naplnil minulý měsíc.

Odpovědné chování managementu je důležitým předpokladem překonání krize

2. 11. 2012 / Kulatý stůl na téma Globalizovaná společnost - odpovědný management se konal v Hradci Králové ve čtvrtek tento týden pod záštitou místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové.

Jeho účastníci se věnovali odpovědností lidí a dodržování etických zásad při řízení podniků.

V návaznosti na tuto akci se připravuje i konference na toto téma v Senátu.

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková připomněla slova Tomáši Bati, která pronesl již v roce 1932: „Příčinou krize je především morální bída.“ Tato moudrá slova českého významného podnikatele, podle ní dokazují, že je zřejmé, že současný neoliberální pohled na svět je v krizi. A zdůraznila v této souvislosti nezbytnost hledání řešení, jak překonat tato paradigmata.

„V dnešním zrychlené, dynamické době se musíme soustředit právě na odpovědnost a etiku,“ uvedla.

Již 17. ročník Round Table, kde mezi řečníky vystoupili mj. prof. Vladimíra Dvořáková či doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. z Fakulty managementu a ekonomiky zlínské Univerzity Tomáše Bati, reagoval na rychlý rozvoj nových poznatků ve všech oborech lidské společnosti, které zároveň vyvolávají potřebu inovovat i filozofii a obsah managementu a jeho úlohu v podnikatelském prostředí. Právě probíhající celosvětová finanční i ekonomická krize to vyžaduje.

Řečníci mj. zdůraznili, že nové směry a cíle managementu se musí více orientovat na odpovědnost a etické rozhodování, že je důležité, aby firmy v honbě za zisky plnily smluvní povinnosti, přesně informovaly o finanční výkonnosti a třeba nezkreslovaly kvalitu svých výrobků a služeb.

 <