Na potřebné léky zrušte reklamu, budou levnější !

Lékárna musí zajistit, že léky vyrobené v její režii budou nejen levnější, ale také minimálně stejně účinné, a hlavně bez vedlejších účinků a možných interakcí. Mnohem efektivnější by bylo, kdyby se u léků, které jsou skutečně nutné pro návrat zdraví, a jsou tedy medicínsky indikované a předepsané lékařem, odbourala reklama a marketing, a stanovila rozumná výše marží. Zbytečná reklama zdražuje léky, tedy celou zdravotní péči, až o třetinu. Spolu s maržemi tyto částky mohou tvořit až polovinu ceny léku. V celém systému jsou to stovky miliard, které se vytrácejí mimo systém zdravotní péče.

Problematický je návrh na převod některých úkonů z ordinací do lékáren. Nejen, že jde o další komercionalizaci úkonů, které doposud byly v systému veřejného zdravotnictví součástí bezplatné léčby, a tedy zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči. Přes všechnu úctu k lidem v lékárnách, ordinování přes pult s kvalifikací v úplně jiném oboru, hlavně bez znalostí anamnézy pacienta i jeho aktuálního zdravotního stavu, může mít fatální následky. Jsem přesvědčena o tom, že pracovníci lékáren si toto nebezpečí uvědomují.

České přísloví říká: „Ševče, drž se svého kopyta“. V oblasti zdravotní péče by měl lékař a zdravotnické zařízení léčit a kontrolovat zdravotní stav pacientů, a lékárny vydávat a prodávat léky a zdravotnické pomůcky v přesně stanoveném režimu. Dostatek prostoru pro podnikání mají lékárny v oblasti potravinových doplňků, kosmetiky a dalších produktů, se kterými obchodují.

Na straně státu je zajistit, aby celý systém zdravotní péče fungoval efektivně a poctivě, a co nejlépe sloužil občanům. Je to v zájmu jak jednotlivých lidí, tak celé společnosti, protože úroveň zdraví a zdravotní péče je jedním z významných kritérií konkurenceschopnosti země, ve které v posledních letech ČR významně ztrácí.

 

Alena Gajdůšková, 1. viceprezidenta Svazu pacientů ČR, pacientská ombudsmanka