50. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky

21.03.2017 Dnešní 50. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky bylo velmi významné. Potěšením mi bylo, že tentokrát jsem se jednání zúčastnila v delegaci premiéra Bohuslava Sobotky. Ten ve svém projevu mimo sdělení podpory české vědě a vize, jak dál, nejen v této oblasti, mimo jiné řekl, že je potřeba do veřejného prostoru vrátit racionalitu.

V tom má věda a vědci a vědkyně a spolupráce s veřejnou sférou nezastupitelnou úlohu. Proto se také stát nemůže vzdát úlohy podporovat vědu, výzkum a inovace významně z veřejných zdrojů. O to se vždycky snažil a za tím stojí i do budoucna.

Osobně jsem ráda, že jsem měla možnost spolupracovat po celých osm let jeho funkčního období s již končícím předsedou AV prof. Drahošem. Snad jsem i přispěla k zajímavé spolupráci této největší vědecké instituce v ČR se Senátem Parlamentu ČR a nově i s Úřadem vlády. Prof. Drahošovi jsem i já poděkovala za vše, co pro českou vědu i Akademii vybojoval a udělal a popřála mu hodně úspěchů do budoucna. To jsem ze srdce popřála i nové paní předsedkyni prof. Evě Zažímalové.

Akademický sněm pak zvolil novou Akademickou a vědeckou radu. Všem nově zvoleným gratuluji.

Těším se na další spolupráci při tvorbě podmínek k podpoře rozvíjení toho nejcennějšího, co máme - tvořivosti skvělých lidí.