Poslední slovo v debatě a za pár minut první volební den

Lidé, věřte sami sobě a svým zkušenostem, které už za to čtvrt století máte. Přes všechna dílčí pochybení to byla už dvakrát za tu dobu sociální demokracie, která vytáhla zemi z propadu, nastartovala hospodářství, brání veřejné služby proti jejich tunelování, zvyšuje mzdy.

Správu země, vládnutí, ČSSD staví na sociálním dialogu a sociálním smíru, který je podmínkou prosperity. Když bohatne země, musí bohatnout i lidé. Rozhodněte moudře.

Volte ve svém zájmu.

Volte ČSSD.