Kalednář

Bez dlouhodobých strategií nevyřešíme ani korupci ani zaostávání země

19. 3. 2013 / Zásadní příčinou hospodářského i sociálního propadu ČR, i když naši sousedé rostou, je absolutní absence jakékoliv vize, schopnosti předvídat a přijímat strategická řešení.

Read more