Kalednář

Nevzdala jsem to, tak snad pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením zůstanou v současném rozsahu.

Lidé se zdravotním postižením hledají práci hůře než jiní. Potřebují specifické podmínky úpravy pracovního místa i organizace práce. Ta je pro ně nejen zajištěním obživy, ale pro mnohé i smysl života a sociální i pracovní rehabilitací.

Read more