Kalednář

Změna klimatu ohrožuje naši národní bezpečnost i ekonomickou prosperitu

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2020 k informaci vlády o ochraně klimatu.

Read more

Voda je cenou života

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny dne 29. 5. 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Read more