Konference v Senátu: Genderové dimense korupce

13. 12. 2013 / Senát PČR dnes hostil mezinárodní konferenci pod názvem „Genderové dimense korupce“, kterou pod záštitou předsedy Senátu PČR a Ministerstva spravedlnosti ČR uspořádala Skupina států proti korupci GRECO* (Group of States against Corruption).

 

„V dnešní době je skupina GRECO v podstatě nejdůležitějším multilaterálním protikorupčním mechanismem celé Evropy. Těší se vysokému respektu pro svou důslednost, korektní přístup i konkrétní recepty. Ještě nedávno se ale GRECO do diskuze o vztahu mezi pohlavím a korupcí nezapojovala,“ prohlásila v úvodu konference první místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková.

Ocenila proto, že v řadě evropských států se již tato otázka začíná řešit a že GRECO zahájí svou první mnohostrannou diskusi o ní právě na konferenci v Praze. Připomněla, že snaha o vyšší zapojení žen do veřejného života, které má jako hlavní cíl zrovnoprávnění žen a mužů, může být zároveň nástrojem boje s korupcí.

Jak uvedla, korupce je drahá dvakrát. „Platíme totiž nejenom mnohem více než bychom museli z veřejných peněz, kdyby korupční jednání nebylo. Ale, my ještě takto draze platíme ne to nejkvalitnější, ale nekvalitu. To je skutečně velmi špatně a má to dopady na celou společnost, jak na jednotlivce, tak i na skupiny obyvatel, mezi kterými ženy patří k těm nejzranitelnějším,“ podotkla Gajdůšková.

Cílem pražské konference je zvýšit povědomí států GRECO o přímém negativním vlivu korupce na jednotlivce a skupiny se zvláštním důrazem právě na ženy. Téměř 80 účastníků pátečního jednání si vyměnilo informace o stávajících vnitrostátních výzkumech zaměřených na genderově specifické zkušenosti korupce a z tohoto pohledu na specifická opatření k prevenci a vymýcení korupce. Konference má sehrát i velkou roli v podpoře širšího začlenění hlediska genderové rovnosti do národních protikorupčních strategií.

V této souvislosti Gajdůšková uvedla, že není pyšná na to, že ČR patří mezi státy, kde je korupce problémem. „Ale my máme snad i dobrou zprávu. V této chvíli vzniká nová česká vláda, která má významná protikorupční opatření ve svém programu,“ zdůraznila.

Účastníci celodenního jednání připomněli také některé genderově citlivé protikorupční iniciativy, které proběhly v letošním roce.

Konference se zúčastnili členové parlamentů, zástupci justice, místních samospráv, občanských společností i mezinárodních organizací.

Za ČR mj. Helena Lišuchová, vedoucí delegace ČR při GRECO z Ministerstva spravedlnosti ČR. Ze zahraničních hostů například Portugalec José Mendes Bota, první místopředseda Výboru pro rovnost a nediskriminaci Parlamentního shromáždění RE či Chorvat Marian Mrčela, president GRECO a zároveň soudce Nejvyššího soudu Chorvatské republiky a další.

 

*GRECO: Skupina států proti korupci podporuje efektivní protikorupční preventivní opatření členských států. Byla založena v roce 1999 Radou Evropy a ČR je členem od roku 2002.