Lépe musíme platit učitele než generály

13. 5. 2014 / Už T.G.Masaryk říkal, že je špatný stát, který platí lépe své generály než učitele. To je nutné spolu se závazky v koaliční smlouvě připomenout i ministru financí panu A. Babišovi.

Jestliže platy učitelů vláda nezvedne, pak musí zůstat zmrazené nadále i platy politiků. Opak je nepřijatelný a pro sociální demokracii veřejně neobhajitelný.

Kantory je třeba slušně zaplatit, protože něco naučit děti a mladé lidi mohou jen ti nejlepší z nejlepších. Chceme-li v budoucnu patřit mezi nejvyspělejší země Evropy, pak je klíčový dobrý systém vzdělávání od mateřských škol až po vysoké školy a celoživotní učení. To nejde zajistit bez vysoce kvalifikovaných a silně motivovaných učitelů, pro které je pedagogika posláním, umí děti získat a naučit.  Školství  se ale musí stát skutečnou prioritou vlády, krajů i obcí. Je nutné slušně zaplatit učitele, vytvořit dobré podmínky pro nepedagogické pracovníky, modernizovat školy i systém vzdělávání počínaje přípravou budoucích učitelů. Nezbytné je podpořit autoritu učitelů a lepší spolupráci školy a rodiny v zájmu rozvoje osobnosti dětí.

Nelze zapomenout, že školství je významná část veřejných služeb. Hovoříme-li  tedy o tom, že  chceme zvýšit koupěschopnost obyvatel a podpořit  tak ekonomický růst navýšením příjmů státních zaměstnanců, pak učitele nelze vynechat. 

A. Gajdůšková