Naší vizí je růst konkurenceschopnosti, ne její propad

4. 9. 2013 / Podle žebříčku Světového ekonomického fóra ČR klesla v hodnocení konkurenceschopnosti až o sedm příček, čímž jsme se ocitli za takovými zeměmi, jako je Ázerbájdžán a Portoriko. V takové situaci pak snížení financí v oblasti resortu školství je krátkozraké, ne zrovna moudré a možná i skandální.

Otevřená ekonomika, jakou je Česká republika, bez vlastního nerostného bohatství, může jít jenom cestou znalostní ekonomiky postavené na vysoce kvalifikované pracovní síle, na výrobě s vysokou přidanou hodnotou a velmi velkou schopností inovací. To není možné bez masívní finanční podpory vzdělávání a efektivního vzdělávacího systému a bez silné podpory základního i aplikovaného výzkumu.

Sociální demokracie si proto jako své moto pro nadcházející volby zvolila heslo „dobře fungující stát“. To současně znamená, že stát bude skutečně fungovat tak, jak má, že bude vytvářet podmínky nutné pro zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti země, včetně moderních a efektivních veřejných služeb. Na základě společenské dohody mezi zaměstnavateli, tedy firmami, zaměstnanci, veřejnou správou i občany o vizi pro Českou republiku, dlouhodobých prioritách a směřování země.