Politická kultura znamená odbornost, etiku i službu

22.10.2012 / Díky všem, kdo si váží demokracie, a proto šli volit. Zvlášť děkuji za hlasy pro sociální demokraty. Je to pro mě a pro nás všechny obrovský závazek.

V Senátu teď musíme dbát především na to, abychom nedovolili dál rozkrádat zemi, ničit slušné, pracovité lidi a budoucnost našich dětí. Je třeba rozvinout spolupráci na základě Memoranda a spolupráci s Akademií věd ČR a dalšími vědci a odborníky na návrzích pro konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost, rozvoj moderních a efektivních veřejných služeb jako základní podmínky pro skutečnou svobodu a prosperitu občanů i celé země. K tomu budeme nejen posuzovat vládní návrhy zákonů z pohledu dopadů na občany, hospodářství, bránění korupci, nastavování transparentnosti a prohlubování demokracie, ale také budeme předkládat vlastní legislativní návrhy. Máme nemalý cíl, který nyní můžeme dosáhnout díky síle, kterou nám voliči ve volbách dali. Chceme být odborně zdatnou a eticky vyspělou ústavní institucí, příkladem politické kultury v této zemi.

Musíme se také ještě intenzivněji než doposud věnovat evropské agendě, chránit a prosazovat české národní zájmy v EU. To je významná a výlučná úloha horní komory parlamentu. Senát musí beze zbytku uplatnit kompetence, které má v ústavním systému i evropských procesech, při spoluvytváření evropského práva. Je nutné vést diskuzi k dění v Evropské unii, jasně a včas formulovat národní pozice a hledat podporu pro ně mezi ostatními členskými zeměmi, uplatněním parlamentní diplomacie i našeho členství v druhé nejsilnější evropské frakci, evropské sociální demokracii.

Politika je pro nás službou. Občané nám v těchto volbách dali šanci to dokázat a já za to ještě jednou děkuji. Senátorský klub ČSSD jistě i v tomto funkčním období prokáže vysokou politickou kulturu a svou práci pro občany odvede.

Alena Gajdůšková