Schizofrenie ODS vede k propadu ČR

11.12.2012 / Neúčast českých představitelů na předávání Nobelovy ceny míru nikoho v EU nijak nepřekvapuje. Je to náš problém.

Nejde jen o to, že ČR hloupě odmítá prestižní ocenění základní hodnoty klubu, jehož je členem. Kdyby to bylo ve sportu, takový člen by se sám a velmi rychle z klubu vyloučil. V Evropské unii, založené na konsensu všech členů a smluvním základu vyjadřujícím vůli členských zemí spolupracovat, společně řešit problémy Evropy i společně vystupovat v globálním světě, to je jen další kapka k tomu, aby českou vládu ostatní považovali za kazisvěta, se kterým nelze v ničem počítat. Vláda, která nás z EU i tímto způsobem vyřazuje, by ale měla českým občanům přinejmenším sdělit, jakou alternativu vedle členství v EU pro ČR má.

Jde totiž o to, že vyjádření europoslance Fajmona je dokladem hlubšího a zásadního problému, které má naše chování v Evropě i česká zahraniční politika obecně. Tím je zamrznutí ODS v éře bipolárního světa a naprosté nepochopení nejen evropského, ale i globálního vývoje, jehož trendem je nikoliv hra velmocí, ale naopak posilování mezinárodního společenství a čím dál tím větší úloha sdružení států v Asii, Africe, Latinské Americe. Výsledkem anachronického uvažování českých neoliberálů je pak schizofrenie politiky ODS spočívající v komplexu a podbízení se velkému bratrovi tak jako v minulosti, jen kompenzovaném iracionální nacionalistickou nabubřelostí vydávanou za obranu suverenity. Tato schizofrenie ČR připravuje o schopnost využít členství v klubu EU ve prospěch našich občanů. V této věci je pro nás velmi nelichotivé srovnání se Slovenskem, Polskem a Rakouskem a dalšími zeměmi. ČR byla hrdým premiantem, dnes díky ignoranci vlády propadá ve všem.

Alena Gajdůšková