Volby 2012: Kdo má právo na svobodu?

To, o čem jsou volby a nejen ty, které nás teď čekají, jasně vyjádřil premiér ČR Petr Nečas na mezinárodní konferenci Dny USA a EU na Žofíně. Naprosto přesně vyjádřil rozdíl mezi stranami jako je sociální demokracie a stranami, které vyznávají neoliberalismus: Rozdíl je ve vnímání svobody.
Stojí za to přečíst si text, ve kterém premiér dělí osvícenství 18. století na „dvě odlišné“. A odmítá „kontinentální osvícenství“, kterému připisuje „sociální inženýrství“ a s despektem „budování zářných zítřků.“ Tento typ osvícenství byl často velmi neblahý.“, říká Petr Nečas.
Ty dva odstavce jsou podstatné, protože evidentně jsou ideologickými východisky politiky ODS jako neoliberální strany. Je třeba přeložit do reálných pozic a konkrétních vládních rozhodnutí prohlášení o „ anglo-skotském osvícenství, které mělo úctu k tradicím a tradičním hodnotám“ ke kterým se premiér hlásí a proti historické pravdě tvrdí, že z těchto pozic odmítání hodnot Velké francouzské revoluce vychází naše ústavnost. Svoboda v jeho pojetí patří jen vyvoleným. Kdo platí, diktuje. Nemá žádná omezení a má právo „jít za svým štěstím“ bez ohledu na cokoliv a kohokoliv.
Vnímání svobody podle sociální demokracie je dáno hodnotami volnosti, rovnosti, bratrství, pozitivních lidských a občanských práv. Ano, hlásíme se k evropským hodnotám. Podle našeho názoru svoboda a svoboda rovných šancí tu musí být pro každého, bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, národnosti, etnické příslušnosti, jazyka, náboženství, zdravotního stavu či sociálního původu.
A stát – i když se premiér ve svém proslovu vyznal k obdivu k omezování státní moci – má své povinnosti vůči každému jednotlivému občanovi, kterých se zbavit nikdy nemůže ani nesmí. Je povinností státu zajistit bezpečí občanům, protože důsledkem omezování funkcí státu jsou i téměř tři desítky mrtvých na otravu metyl alkoholem. Stát musí zajistit svým občanům jejich základní potřeby jako je právo na zdravotní péči a vzdělání, bezpečí, dopravu, kvalitní životní prostředí, sociální zabezpečení. Zajistit tyto veřejné služby, stejně jako saturovat problémy soukromého sektoru (jak bylo nutné k překonání bankovní krize), dokáže stát jen ve chvíli, kdy disponuje přibližně čtyřiceti procenty hrubého domácího produktu, kdy má vliv na systémy zdravotní a sociální péče, vzdělávání.
A právě o tom jsou volby. Lidé by při nich měli rozlišovat ne podle toho, jak se který lídr zrovna tváří na billboardu, či jak emotivně dokáže promluvit, ale podle toho, co která strana má ve své podstatě. Premiér Nečas, možná nechtěně, řekl ve svém projevu naprosto přesně to, o co usiluje jeho strana a pravicová koalice. Svoboda a právo na důstojný život patří jen tomu, kdo má rychlejší zbraň. Ostatní mají smůlu.
Alena Gajdůšková