Dobré vědět...

Reakce Klubu zastupitelů ČSSD na dopis hejtmana Čunka krajským zastupitelům

Na zasedání zastupitelstva Zlínského kraje byla hejtmanovi položena otázka: „Kolik stála doposud propagace nové krajské nemocnice?“

Na výše uvedený konkrétní dotaz, místo stručné a jasné odpovědi, zaslal hejtman popis nedávné historie, u které, zřejmě záměrně, byla opomenuta účast KDU-ČSL. Tak tu historii doplníme, a také by měl pisatel doplnit ty chybějící částky do své odpovědi.

Za současné nedobré klima ve zdravotnictví nese odpovědnost současné vedení Zlínského kraje. Rovněž za nerealizaci výstavby objektu pro interní obory, přestože bylo platné stavební povolení i potřebné finanční prostředky na účtech Zlínského kraje.

Vymlouvat se, respektive svalovat vinu na předchozí vedení je směšné a ubohé. Byli to krajští zastupitelé ODS a KDU-ČSL, kteří schválili převedení nemocnic na akciové společnosti. Byli také u toho, aby nemocnice nebyly ohroženy konkurzem a měly dostatečnou kapitálovou přiměřenost, že na ně byly převedeny i budovy a pozemky. Proto měla „internu“ stavět Krajská nemocnice Tomáše Bati (KNTB).

V roce 2016 jsme došli k závěru, že i přes oddlužení 500 milionů Kč toho KNTB nebude schopna a předložili jsme zastupitelstvu finančně krytý investiční záměr (tedy ne jako současné vedení, které předložilo finančně nekrytý investiční záměr na výstavbu nové KNTB) na základě kterého zastupitelstvo přijalo usnesení, že „internu“ postaví kraj. Dále schválilo 50 milionů Kč pro KNTB na stavbu Urgentního příjmu s tím, že akce budou zahájeny v roce 2017. Vinu nese ten, kdo rozhodl stavbu nerealizovat a nechal propadnout stavební povolení, resp. zakázal požádat o jeho prodloužení, a to vše bez vědomí zastupitelstva.

Pokud nevědělo současné vedení kraje, jak realizovat stavbu interny Zlínským krajem v současném areálu KNTB v roce 2017, když stavební povolení bylo vyřízeno na KNTB, tak stačilo se nás zeptat. My jsme to věděli. Ale to neudělali, protože záměr měli jiný.

Také je třeba připomenout, že to byla Topolánkova pravicová vláda, která snížila podíl financí krajům z 8,92 % na 7,86 %, což od roku 2009 za dalších 5 let znamenalo propad téměř o 1,5 miliardy Kč. K tomu diskriminační úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, zvláště ta z roku 2013 s dopadem do dalších dvou let, vedly k prohloubení ztrát v hospodaření nemocnic. Přesto jsme řadu investic realizovali vč. těch ve zdravotnictví.

Klub krajských zastupitelů ČSSD