A.Gajdůšková v Hyde Parku: V otázce církevních restitucí usilujeme o rozumný kompromis v zájmu celé společnosti

ČT 24 | 11.3.2014 | 20:05 | Pořad: Hyde Park | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena

Pořad dostupný zde

Přepis dostupný níže.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dobrý večer. Je místopředsedkyní Senátu a místopředsedkyní sociální demokracie. Teď jí ale nejsilnější vládní strana vyslala do sice viditelné, ale poněkud nevděčné role. Vede tým sociální demokracie a hnutí ANO, který má s církvemi vyjednat jejich ústupek od toho, co už bylo jednou smluvně podepsáno, parlamentem odsouhlaseno a Ústavním soudem posvěceno. Má dosáhnout zmírnění církevních restitucí. Je to mise předem odsouzená k nezdaru? Proč by církve na zmírnění restitucí a menší peněžní náhrady za nevydaný majetek měly přistoupit. Není sociální demokracie v pasti vlastních nereálných slibů dávaných před volbami? Hostem dnešního Hyde Parku na přímé lince ze Zlína je Alena Gajdůšková. Paní místopředsedkyně, dobrý večer, vítám vás ve vysílání, vítám vás v Hyde Parku.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Hezký večer ze Zlína.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Úvod obstará pohled na to, jak církevní restituce postupují, kam až k dnešnímu dni dospěli a jak chce sociální demokracie průběh majetkového vyrovnání státu s církvemi korigovat?

/ Reportáž /

redaktor
--------------------
Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, sázavský klášter, zámky v Kroměříži nebo Žďáru nad Sázavou. Majetek, o který dosud církve požádaly, čítá už přes 112 tisíc pozemků a 1800 staveb, včetně významných památek ze seznamu UNESCO. ČSSD ale teď říká: "Brzděte."

Jeroným TEJC, předseda sněmovního ústavně-právního výboru /ČSSD/
--------------------
Tím cílem je to, aby stát měl delší lhůtu pro prověření žádostí, které církve dodaly a s ohledem na tom, že církve měly 12 měsíců na získání podkladů, které dávají státu, myslíme si, že stát by měl mít taktéž 12 měsíců.

redaktor
--------------------
Sociální demokraté tím chtějí zabránit, jak říkají, možným nevratným chybám při vydávání zabaveného majetku, opozice, která dohodu s církvemi v parlamentu prosadila, je ostražitá.

Stanislav POLČÁK, poslanec /TOP 09/
--------------------
Se tomu trochu divíme a jenom se bojím toho, aby to nebyla další zastírací taktika ČSSD, jak opět tedy zasáhnout do přiznaných práv církví.

redaktor
--------------------
Ze strany ČSSD jde o zatím poslední z pokusů, jak církevní restituce, když už ne zcela zvrátit, aspoň zpomalit a podrobit přísnějšímu dohledu. Kvůli tomu strana navrhla, aby v rámci vlády vznikl zvláštní výbor s premiérem v čele a dalšími 4 ministry. Lidovci jsou jasně proti a říkají: "Nechte to na nás."

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/ /24. 2. 2014/
--------------------
Nevidím žádný důvod zřizovat zvláštní orgán, viděl bych jako jednoduché řešení, kdyby vláda zaúkolovala ministra zemědělství a ministra kultury, aby předkládali na vládu informace o stavu ve vztahu k církevním restitucím.

Věra JOUROVÁ, ministryně pro místní rozvoj /ANO/ /24. 2. 2014/
--------------------
Podstatné je, aby vláda měla informace, sdílím názor, že k tomu nemusí být zrovna zřízena nějaká skupina.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Už před tím sociální demokraté neúspěšně zkoušeli restituce napadnout u Ústavního soudu. Snažili se také církve přimět k tomu, aby se samy vzdaly části finančních náhrad. Také marně.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, 1. místopředsedkyně Senátu /ČSSD/ /7. 2. 2014/
--------------------
Na čem ale bych chtěla, abychom se skutečně dohodli, tak to je od informační otevřenosti toho, jak s finančními náhradami bude nakládáno.

redaktor
--------------------
Alespoň tady si ČSSD malý ústupek vymohla a zástupci církví slíbili, že budou každý rok vykazovat, na co finanční náhrady použijí.

/ Konec reportáže /

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Než začneme diskutovat, www.hydeparkct24.cz, adresa pořadu na internetu, kterou byste měli znát. Najdete na ní informace i kontakty a ty jsou právě teď důležité. Jsou totiž možností nejen, jak se s námi spojit, ale jak přímo ve vysílání položit váš vlastní dotaz. No, a za prvním dotazem se vypravíme vzápětí, bude to dotaz, který nám už přišel a bude z webu od Standy: "Vážená paní Gajdůšková, jak dopadly vaše snahy o domluvu s církvemi o finančním vyrovnání státu. Podařilo se je aspoň trochu snížit nebo rozložit do delšího období tak, aby to tolik nezatěžovalo státní rozpočet? Které církve byly vstřícnější?" Zajímá se Standa. No, tak, paní místopředsedkyně, pojďme postupně, dotazy jsou tam vlastně hned tři. Jak vaše snahy o zmírnění církevních restitucí nebo těch finančních náhrad dopadly, jak je zatím hodnotíte?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Tak velký úspěch je, že ta jednání začala probíhat, že probíhají, my jsme jako sociální demokracie zřídili tuto vyjednávací skupinu spolu s ANO proto, že chceme naplnit závazky vůči občanům. To, o čem jsme mluvili, to je jedna věc. A druhá věc  je, že navozujeme jakousi jinou politickou kulturu, to znamená, snažíme se v každém případě jednat. Nechceme jít tou cestou takového válcování, tak jak jsme to viděli u minulých vlád. To je jedna věc. Ty konkrétní věci.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na druhou stranu, paní místopředsedkyně, než se dostaneme ke konkrétním věcem, musím reagovat, vy říkáte: "Navozujeme novou politickou kulturu." V čem ta nová politická kultura spočívá? V tom, že znejisťujete to, co podepsala předchozí vláda, odsouhlasil předchozí parlament a co posvětil Ústavní soud. To před zahraničím nevypadá zrovna na stabilní, české parlamentní a právní prostředí.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Právě vůči zahraničí je potřeba postupovat tak, že jednáme a chceme dodržet všechna pravidla právního státu, to je pro nás důležité, proto vznikla ta vyjednávací skupina, proto krok po kroku v této chvíli postupujeme a politická kultura je v tom, co říkal Tomáš Garrigue Masaryk, umění možného. My se snažíme dojednat skutečně maximum, co možné je. A ta otázka, ta původní otázka byla na to, co se podařilo dojednat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, to je druhá otázka od Standy, podařilo se je aspoň trochu snížit nebo rozložit do dalšího období, tak aby to tolik nezatěžovalo státní rozpočet?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Tak dalece nejsme, v této, v této chvíli se nám podařilo dojednat to, že církve souhlasí s tím, že jejich informace o jejich hospodaření, které musí předkládat ministerstvo kultury, budou veřejná. Jedna věc. Druhá věc je, že v jejich výroční zprávách, které zase budou veřejné, budou uváděny částky a budou uváděny informace o tom, jaké peníze, jaká část z toho jejich hospodaření je věnována na ty veřejně prospěšné záležitosti a jaké výhledy, jaké představy o směřování těchto peněz mají i vždycky do toho nadcházejícího období. Toto je závazek církví, to byl výsledek toho posledního jednání s církvemi. O výši finančních náhrad, o případné redukci, budeme jednat. V této chvíli to mají na stole ekonomové, tedy pan inženýr Machovec, paní inženýrka Balaštíková a pan doktor Štícha, což jsou ekonomičtí experti z těch malých skupin, které jednají v této chvíli jak na straně sociální demokracie a ANO, tak na straně církví, kteří se dohadují o tom, jak vlastně došly, jak církve a ta bývalá vláda, musíme říct, že je to záležitost pana Nečase a pana Kalouska, kteří takto to nastavili a takto to dojednali, jak je to v zákoně a ve smlouvách s církvemi zakotveno a v tom, jak vidíme tu výši finančních náhrad my jako sociální demokracie a ANO.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Paní místopředsedkyně, je třeba říci, vy jste předložili zatím 2 návrhy, buď aby se ty peněžní kompenzace za nevydaný majetek snížily o 13 miliard korun, nebo aby ta dohoda s církvemi už neobsahovala onu inflační doložku.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ano.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale s ničím, s tím jste neuspěli. Oba tyto návrhy církve odmítly.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Říkám, že jsme zatím neuspěli, protože to minulé jednání bylo právě o debatě, o tom, jak se k těm položkám, k těm částkám došlo. My tvrdíme, že máme pravdu, že opíráme o to, jak je hodnocen státní majetek a byl prodáván státní majetek v roce 2010, to znamená téměř v současnosti. Církve nám k tomu předložily jakýsi přehled těch historických milníků v jednání o vyrovnání s církvemi. Říkám znova, v této chvíli o těch částkách se baví ekonomové, debata skutečně o výši těch finančních náhrad či o jiné cestě, případných redukcí výše finančních náhrad je hlavním bodem jednání příští skupiny, která by měla proběhnout do konce března.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale z čeho vycházíte, že ten odhad je nadsazený. Církve přece už se vyjádřily, že naopak ustoupily už před tím, že mohly žádat o majetek za desítky procent víc a neudělali to a teď je tlačíte ještě k většímu ústupku, to je jejich pozice.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
A naše pozice je, že je to nadhodnoceno.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A z čeho vycházíte?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Vycházíme, vycházíme, já už jsem to říkala opakovaně, z částek, za které se státní půda v této chvíli prodává, ať už podle obchodních smluv, anebo jak jí prodává, jak jí naceňuje Státní pozemkový úřad.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Když říkáte, že je to nadhodnocené, jak je to možné? Znamená to, že předchozí pravicová vláda Petra Nečase ten odhad záměrně nadhodnotila ve prospěch církví, aby poškodila tento stát a jeho obyvatele nebo jak je to možné?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Pane redaktore, to se ptejte těch, kteří jednak zákon předložili a jednak ho propasírovali tím jedním hlasem a ještě svým způsobem ostudným hlasem Poslaneckou sněmovnou a těch, kteří podepsali smlouvu s církvemi, což byl pan expremiér Nečas. Tu otázku neklaďte mně, já mám v této chvíli na stole fakta a musíme skutečně, a snažíme se, dojednat, snažíme se, aby dopady do státního rozpočtu byly.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, oni také, také měli fakta a vy říkáte, tam ta fakta, ta předchozí fakta byla nadhodnocená, tak se snažím dopídit, z čeho vycházíte, ale abychom se pohnuli dál, ještě třetí dotaz od Standy. Které církve byly vstřícnější, abychom to neztotožňovali jenom s církví tou největší římskokatolickou, tedy které církve byly nejvstřícnější, zajímá se Standa, jestli některé k vašim těm redukčním návrhům jsou třeba vstřícnější než jiné?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Takto, my jako vyjednávací tým sociální demokracie a ANO jsme kompaktní a církve jsou také skupina, která samozřejmě ladí své postupy. Já tam musím říct ale jednu záležitost, že vnímám skutečně to, že malé církve mají docela velký problém s tím, když by se finanční náhrady vůči nim měly snížit, protože jestliže bude ukončena podpora činnosti církví, to je rozloženo do těch 17 let, tak oni budou mít docela problém, jak existovat potom. Přiznávám se, že se docela divím, že malé církve na tu stoprocentní odluku církví od státu přistoupily, protože ony skutečně budou mít docela velký problém, jak dále financovat svoji činnost, a to nemluvím o činnosti v sociální oblasti a tak dále, tam v podstatě i církve vykonávají tu činnost a mají ji hrazenu z veřejných zdrojů, ať už je to státní rozpočet, či kraje, tak jako každý jiný subjekt, který se, ať už je to vzdělávání, sociální péče či zdravotní péče věnuje. Mluvím o té jejich pastorační činnosti.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ještě se musím zastavit, než půjdeme za dalším dotazem, ještě se musím zastavit u jedné věci, kterou jste zmínila, a sice u jakéhosi závazku církví, že budou zveřejňovat, jak ty vyinkasované peníze použijí, jestli půjdou na veřejně prospěšné účely a generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub říká, že církve s tím nepočítají s takovýmto závazkem, říká: "Církve nepočítají v řádu let, ale v řádu staletí a tím pádem nemůžou závazně deklarovat, že se tyto peníze projedí hned teď," neboli není to naopak od církví zodpovědný přístup, neprojíst peníze za staletý majetek teď hned jenom proto, že se to teď zrovna hodí?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Víte, přiznám se, že mně se hodně nelíbí a docela mě i pobuřuje, jestliže hovoříme o tom, že činnost v sociálních oblastech, ve zdravotnictví, ve vzdělávání, o které církve hovoří a zde, že, a chlubí se jí, že ji dělají a poskytují pro veřejnost, poskytují občanům, tak na druhou stranu to srovnávají a spojují v tom termínu, že peníze projídají. Nemohu se s tím nějak srovnat, nevím, ale ten závazek církví byl v tom smyslu, že své hospodaření, které musí předkládat ministerstvu kultury, čili státu, že toto, tyto jejich zprávy a informace o jejich hospodaření, že budou veřejně přístupné, že budou zveřejňovány.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, v tom shoda panuje, to je pravda. Míříme na Facebook, je tam dotaz od Ondřeje: "Jak je reálné, že se vám podaří dojednat kompromisní dohodu s církvemi? Dominik Duka po setkání s papežem prohlásil, že papež František prý neřekl, že by měla být církev chudá. Nemluví to za vše?" Ptá se Ondřej.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Nevím, jak je reálné. Já věřím tomu, že je to reálné, protože je to v duchu toho, co papež František ve své poslední encyklice formuloval a to, jak vystupuje na veřejnosti. Samozřejmě, že děláme maximum pro to, abychom dojednali, protože si myslím, že je to jak v zájmu občanů této země, ale tak i v zájmu církví samotných. Prostě to, jakým způsobem zákon o vyrovnání s církvemi byl přijat, to, jakým způsobem byl protlačen, to, jak je formulován, koncipován, to, že tam byly uzavřeny smlouvy, s kterýma téměř nejde hnout, to všechno není, jak se říká, úplně košer a já jsem přesvědčena o tom, že je i v zájmu církví, aby se ty věci narovnaly a byly přijmuty, ať už napříč politickým spektrem, tak také veřejností.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ono jde o to, paní místopředsedkyně, že vy evidentně vycházíte z rozdílných východisek. Jestliže církev říká: "Už jsme ustoupili, mohli jsme požadovat víc," tak proč by teď církve měly vám vycházet vstříc v jejich vlastní neprospěch, v neprospěch třeba jejich projektů, aby sociální demokracie mohla ukázat voličům, že plní i třeba nereálné předvolební sliby, nebo proč?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Co je ve prospěch církví? Co je ve prospěch té jejich duchovní misie? Taky tak zní otázka.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak církev má také zodpovědnost za svůj majetek, musí ho spravovat.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Já jsem si, víte, já jsem si vždycky myslela, že církev má zodpovědnost za jakousi duchovní úroveň národa, že má zodpovědnost, aspoň se k tomu vždycky církve hlásily za jakousi hierarchii hodnot, která v té společnosti je přijímána.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Překvapilo vás, když při poslední misi českých biskupů k papeži Františkovi se papež nijak nevyjádřil k tomuto tématu? Čekala jste to třeba?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Víte, my.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Zrovna od tohoto papeže?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
My máme informace o tom, jak ta jednání proběhla, jenom ze strany českých biskupů. Já mám trošku informace od, jak bych to řekla, z diplomatických služeb ve Vatikánu, a tam mně to připadalo, že by to mohlo být trošku jinak.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A sice jak?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ve smyslu encykliky papeže Františka.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Znamená to, že čeští biskupové neinformovali pravdivě o své návštěvě a o tom, co jim papež řekl?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ne, já předpokládám, že naším partnerem k jednání je velmi seriózní partner, netroufla bych si a nedovolila bych si, ani nechci říkat, že biskupové neinformovali pravdivě, jenom možná slyšeli to, co slyšet chtěli a zveřejňovali to, co zveřejňovat chtěli.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na webu tento dotaz: "Po volbách jste založili komisi pro vyjednávání s církvemi o snížení finančních náhrad. Na rozhlasovém webu je k dispozici váš rozhovor, kde jste prohlásila, že nedohodnete-li se v komisi s církvemi po dobrém, dojde ke snížení náhrad jinak, tedy jak?"

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Znova to vracím k tomu, my jednáme a chceme jednat. Já věřím tomu, že ta jednání nakonec budou úspěšná, protože ten problém je v tom, že pokud se skutečně nedohodneme a může se to stát, já to musím samozřejmě přiznávat, a teoreticky s tím musíme také počítat i jako sociální demokracie, tak ale v tom okamžiku se mohou vynořit tlaky, které nebudou příjemné ani pro církve, ani pro to vnímání právního státu jako právního státu, protože prostě ten zákon o vyrovnání s církvemi není vnímán dobře.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To nám prozraďte, jaké tlaky se můžou vytvořit?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
No, tak, už slyšíme o tom, že by ta věc měla být řešena referendem, je debata o možném zdanění těch finančních náhrad, jsou hlasy velmi, jak bych to řekla, nekompromisní i ze strany veřejnosti, ale i v rámci politického spektra v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že by bylo dobře v zájmu politické kultury v zemi, v zájmu jak politických stran, tak v zájmu církví, abychom skutečně nějaké kompromisní řešení našli.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
K tomu všemu, co jste naznačila, byste byli ochotní, svolní, byli byste aktivní v tom směru například ke zdanění oněch restitučních náhrad, pokud se s církvemi jinak nedohodnete?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Takto, my máme úkol jednat a nebudu tedy předjímat žádné, žádné další kroky.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
V určité chvíli ta jednání skončí, buď úspěšně, nebo neúspěšně. A když nebudou úspěšná?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Dobře, já věřím tomu, že budou úspěšná a nebudu, nebudu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Zatím nejsou.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
A nebudu, a nebudu předjímat, no, já si nemyslím, že ta jednání nejsou úspěšná, já si naopak myslím, že jsou úspěšná, a to v umění možného docela významně, protože už, že ta jednání vůbec započala, že běží.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A není to právě to maximum možného, že se jedná, ale bez výsledku?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
A není to bez výsledku. Ten konkrétní výsledek o zveřejňování hospodaření církví už máme na stole, takže není pravda, že je to, že je to bez výsledku.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale to vám nestačí evidentně, to není, to není ten ústupek, který by vás uspokojil.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Nestačí, protože my jsme řekli naprosto přesně a jasně na začátku těch jednání, jaké požadavky a v kterých oblastech máme. Zatím jsme dosáhli jakési informační otevřenosti, transparentnosti, svým způsobem i toho, co byl požadavek účelové vázanosti na ty finance, které církve dostávají a jde teď ještě o výši těch náhrad, o které, jak jsem už sdělovala, budeme jednat při, v tom dalším kole jednání.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na webu máme dotaz od paní nebo slečny Matyáškové, píše: "Většina národa s restitucemi nesouhlasí a politici slibují. Ponese někdo za toto rozhodnutí odpovědnost? Jaká je šance trestat ty, kteří tento zákon navrhli?" Zajímá se paní nebo slečna Matyášková.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
No, bohužel šance potrestat ty, kteří ten návrh nejenom navrhli, ale skutečně vysloveně proválcovali Poslaneckou sněmovnou, asi moc velká není. Trest za to už dostala ODS, která ve volbách dopadla tak, jak dopadla, TOP 09 to, jak se zdá, nijak nepostihlo, navíc z toho svým způsobem profituje. Trestní odpovědnost si svým způsobem nedokážu představit, i když si myslím, že by zde byla naprosto na místě.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Když mluvíte o té trestní odpovědnosti, myslím, že jste to byla i vy, kdo na jiném místě zmínil i možnost soudů, pokud se s církvemi nedohodnete, jakou by tyto soudy nebo jakou byste čekali, že, čekala, že tyto soudy, jaký budou mít úspěch ve vašem případě, jestliže Ústavní soud onu podobu, výši a formu restitucí, posvětil?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Takto, pokud hovoříme o soudech, tak soud, soudní jednání je v této chvíli jediné možné ve chvíli, kdy stát, respektive ty povinné osoby, ať je to Státní pozemkový úřad či Lesy České republiky či další instituce, organizace, odmítnou některý majetek, který si církve nárokovaly vydat. Tam samozřejmě potom musí nastoupit rozhodnutí soudu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili to by byly soudy o jednotlivé nemovitosti, o jednotlivé konkrétní případy.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
V jednotlivých případech.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ne soud un block, ano.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ano.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Další dotaz od občanského sdružení Hroší kůže: "Není v případě památek výhodnější pro stát se těchto objektů zbavit? Není jejich budoucí využití například jako sociální ústavy, domovy důchodců a tak dále vzhledem k jejich nehospodárnosti a nemožnosti přestavby mizivé?"

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Teď se přiznávám, že bych se ptala, jestli tazatel si myslí, že to mizivé využití bude, když je budou mít církve nebo když je bude mít stát. Víte, udržovat kulturní památky je velmi náročné a velmi těžké. My, když se o těch věcech bavíme, nikdy jsme nezpochybňovali to, že církvi má být vráceno, co jejich bylo, co jim patřilo, na druhou stranu jsou tu záležitosti objektů například Pražského hradu, které mají jakousi symbolickou hodnotu ve vztahu k české státnosti. Případně jsou to další záležitosti. Já vzpomenu třeba kroměřížský zámek, kde sice nikdo moc nepochybuje, že by kroměřížský zámek patřil církvi, ale na druhou stranu historici upozorňují, že to tak nemusí úplně být, že to mohlo být tak, že jim, církvím byl ten nebo církvi byl ten majetek svěřen, že to bylo jakési církevní léno, ale ten problém je tam v tom, že tam bylo investováno asi 300 milionů korun z evropských fondů, je to, a je to památka UNESCO. A jestliže ten majetek bude vydán, jestli se stane svým způsobem soukromým, protože církve potom jsou vnímány jako soukromý majitel, tak ty peníze, které do opravy toho majetku byly investovány, budou muset být vráceny a kdo je bude platit? Bude to platit znova stát nebo to zaplatí církve tím, že byl ten majetek svým způsobem zhodnocen? To jsou všechno velmi obtížné záležitosti, velmi složité záležitosti, které musíme vyřešit a vyřešit také velmi rychle.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vy zmiňujete kulturní památky, ale občanské sdružení Hroší kůže se ptalo obecně na některé nemovitosti a ústavy sociální péče, které určitě často nejsou kulturními památkami a ten dotaz zněl v tom smyslu, jestli pro stát v mnoha případech není výhodnější se těchto objektů zbavit a přenést starost o ně, o jejich péči, přenést ji na církve.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Já bych to neviděla tady v tomto pohledu, co je výhodnější a co je méně výhodné. Pokud ty objekty církvi patřily, mají jí být vráceny. Pokud jí nepatřily, pak s nimi, a jsou v majetku státu, pak se musí starat stát.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dotaz na webu od Blaženy Švandové: "Komunistická poslankyně Marta Semelová v tomto pořadu prohlásila, že okupace Československa v roce 68 byla internacionální pomocí a jediné negativum bylo, že poškodila pověst KSČ. Jaký je váš názor a postoj k tomuto tvrzení zejména ve světle událostí na Krymu," zajímá se Blažena Švandová a zavádí nás někam jinam už od církevních restitucí.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Tak to jsme skutečně někde, někde úplně jinde, určitě s paní poslankyní nemohu souhlasit. Tvrzení o internacionální pomoci, myslím si, že většina lidí to vnímá úplně jinak a pamatuje si to úplně jinak. Záležitost Krymu je z mého pohledu, budu mluvit za sebe, naprosto nepřijatelná, použití vojenské síly, prostě v 21. století by se, bychom se měli chovat jinak a mezinárodní společenství prostě nemůže nic takového připustit a já jsem ráda, že Evropská unie velmi intenzivně funguje v tom, aby se ty věci řešili diplomatickou cestou, stejně jako naše vláda, stejně jako náš ministr zahraničí.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jestliže se Blažena Švandová zajímá o srovnání oné okupace Československa v roce 68 a nynější situace na Krymu, který také obsadily ruské jednotky, jaké je to srovnání z vašeho pohledu?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
To je velmi skutečně těžké, ale mé subjektivní vnímání je skutečně v tom, že ta situace je velmi podobná.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Velmi podobná, ale ne totožná, jestliže na Krymu je většina obyvatelstva ruskojazyčná, pokud ne vyloženě ruská, chtějí být součástí Ruské federace.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
To principiálně, co je pro mě nepřijatelné, je skutečně použití vojenské síly, ať je to, ať je to jakkoliv, jsme v 21. století, jsme civilizovaná část světa a myslím si, že i Ukrajina i Rusko mají právo na to býti civilizovanou částí světa a já zde musím říct, že jsem velmi ráda, že jsme součástí Evropské unie, kde něco takového je nemožné, nemyslitelné, kde by se skutečně nemohlo nic takového stát.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A další dotaz z webu: "Nemáte obavy, že je naše civilizace ohrožena diktátorem? Co bude dělat Evropská unie, až Vladimir Putin napadne východní Ukrajinu? Nemáte obavy, že působí placení provokatéři též na východní Ukrajině? Je mi 30 a cítím největší ohrožení ve svém životě." Píše náš další divák.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Samozřejmě to ohrožení cítí určitě nejenom náš divák, který se takto dotazuje, ale informace, které jsou, které jsou i veřejně dostupné, tak jsou o tom, že Evropská unie, mezinárodní společenství udělalo všechny kroky, aby záležitost zůstala jenom na Krymu. Je to špatně, že vojenské, ruské vojenské síly jsou na Krymu, ale musíme říct, že je výsledkem toho mezinárodního tlaku, že se neposunuly dál a já jsem o tom bytostně přesvědčená.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jestliže náš třicetiletý divák pociťuje největší ohrožení ve svém životě. Má k němu důvod, je na místě toto jeho, tento jeho pocit ohrožení?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Pocit ohrožení je velmi subjektivní pocit a samozřejmě není nám nikomu dobře po těle, jestliže se používá vojenská síla pár stovek kilometrů od našich hranic, ale pro mě je to signál, že mír, demokracie nejsou samozřejmostí, že je potřeba skutečně každý den a velmi usilovně tyto hodnoty bránit a znova opakuji. Máme před sebou evropské volby. Evropská unie je garantem bezpečí i pro nás. Myslím si, že je důležité si to uvědomovat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A jak to, co říkáte, ladí s tím, co říká lídr vaší kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, sociolog Jan Keller, když říká: "Ve sporu Ruska a Ukrajiny je nesmysl fandit jedněm nebo druhým, protože to stejně nemůže dobře dopadnout."

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Já si myslím, že nejsme v rozporu, protože ony ty věci skutečně černobílé nejsou, ale to, co je, ale to, co je.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vy odsuzujete příchod ruských jednotek, vstup ruských jednotek na Krym. Jednoznačně vyjadřujete, stejně jako ministr zahraničí z vaší strany Lubomír Zaorálek podporu nové ukrajinské vládě a váš lídr pro evropské volby říká: "Ve sporu Ruska a Ukrajiny je nesmysl fandit jedněm nebo druhým."

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Já zopakuji to, co jsem řekla. Řekla jsem, že je nepřijatelné použití vojenské síly a že je úkolem mezinárodního společenství věc řešit diplomatickou cestou, to neznamená, že se stavím na některou stranu více, nebo méně.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na Facebooku dotaz od Dany: "Není eurohujerství sociální demokracie obrovskou chybou? Nebylo by správnější hájit národní zájmy České republiky zejména v době krize, kdy má nemalá část českých občanů hluboko do kapsy? Máme na to sponzorovat eurozónu a ještě Ukrajinu?" Ptá se Dana.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Co je národní zájem České republiky? I ve světle toho, co se děje na Ukrajině, je to naše integrace v rámci EU, která nám skutečně zajišťuje bezpečí. Ta pravidla Evropské unie jsou v tomto směru naprosto jasná. Evropská unie, evropská integrace je největší a nejdéle trvající mírový projekt v dějinách lidstva. 60 let míru zažíváme na území evropské integrace. Tam, kde je Evropská unie, 60 let, 3 generace nezažily válečný konflikt, a to je obrovská hodnota. A na Ukrajině vidíme, že to není samozřejmost. Já si myslím, že toto je bytostný národní zájem České republiky.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A máme tu další dotaz z Facebooku od Jaroslavy: "Americký senátor McCain chce oživit systém raketové obrany v České republice a v Polsku, jak se k tomuto nápadu staví sociální demokracie a vy osobně?"

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ten nápad zazněl, myslím si, během dneška. My jsme o tom jako sociální demokracie nejednali, ale při těch minulých nápadech, že zde budeme mít radar někde v Brnech, v Brdech, pardon, sociální demokracie skutečně tyto věci odmítala. Já osobně jsem přesvědčená o tom, že je potřeba využít síly mezinárodního společenství, že je potřeba jednat, že je potřeb se snažit o mírová a diplomatická řešení. Nesdílím, nesdílím ten názor o nějakém principu odstrašení, to se vracíme zpátky do doby studené války, kterou si určitě nikdo v této zemi nepřeje.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili ten projekt raketové obrany na území České republiky není věc, kterou by sociální demokracie, strana, která má teď vládní odpovědnost, kterou by vaše strana podporovala, ke které by se chtěla vracet?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Já určit tento názor budu takto formulovat a takto formuluji.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dotaz z Facebooku: "Byla jste diskutována jako možná lídryně sociální demokracie v nadcházejících volbách do parlamentu Evropského. Nyní sociální demokracie nominovala jako lídra profesora Kellera. Proč dala strana přednost nestraníkovi bez odpracovaných let v politice před místopředsedkyní strany a místopředsedkyní Senátu?"

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
No, tak, zaprvé já jsem si sice vážila toho, že se o mně v souvislosti s evropskou agendou mluvilo, protože se evropské agendě věnuji skutečně už velmi dlouhou dobu, ale svoji roli v evropské politice ,v evropské agendě vnímám spíš v tom národním parlamentu, protože konkrétně Senát, a tady se budu trošku chlubit, je druhou nejaktivnější parlamentní komorou v Evropě v souvislosti s připomínkováním evropských návrhů a evropské legislativy. Pan profesor Keller je sice nestraník, na druhou stranu se sociální demokracií spolupracuje velmi intenzivně a velmi dlouho, je jasně levicově profilovaný a já myslím, že jako lídrovi evropské kandidátky sociální demokracie to velmi sluší a my tím také deklarujeme skutečně otevřenost sociální demokracie vůči veřejnosti.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jestliže ten dotaz se zajímá proč, tak vy jste ještě v lednu, když se o vás uvažovalo jako o lídrovi jako lídryni kandidátky sociální demokracie pro volby do Evropského parlamentu, tak jste řekla, že byste takovou nabídku vzala pod podmínkou, že i současná europoslankyně z vašeho kraje Olga Sehnalová bude na volitelném místě. Olga Sehnalová je na druhém místě, a přesto vy lídrem nejste, tedy opakuji otázku, proč? Co se stalo?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Stalo se to, že jsme v sociální demokracii rozhodli o panu profesoru Kellerovi jako o lídrovi do evropských voleb pro sociální demokracii a znova říkám, myslím si, že je to dobrá volba. Svoji úlohu vidím v národním parlamentu v projednávání evropských návrhů v národním parlamentu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A nemáte pocit, že sázkou na Jana Kellera si sociální demokracie trochu zadělala na potíže? Uvážíme-li některé jeho svérázné názory odlišné od toho, jakou politiku sociální demokracie a její lidé reprezentují třeba ve vládě nebo v zahraniční politice?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Nezaznamenala jsem, že by pan profesor Keller říkal něco významně odlišného, než co říkají členové sociální demokracie, už vůbec ne něco odlišného, než co hlásá ministr zahraničí. Možná je to formulováno jinými slovy, možná je to opatrnější, možná někde razantnější, ale sociální demokracie je demokratická strana a myslím si, že je to tak správně, protože jenom v diskusích se tříbí názory a jenom, když diskutujete, demokracie, diskuse, zase říkal Masaryk, musím se k němu odvolat, tak docházíte k těm dobrým řešením pro občany. A to je cílem sociální demokracie.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak třeba názor Jana Kellera, který vyvolal komentáře, určitý rozruch. Týká se znovu Ukrajiny, týká se znovu Krymu, říká: "Peníze, které Evropská unie na Ukrajinu pošle, skončí v černé díře, protože několik desítek oligarchů, kteří tuto zemi rozkradli a rozkrade teď i evropské dotace." Je to i váš názor, je to názor, za kterým sociální demokracie stojí?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Neřekli bychom to určitě takto a to, kolik peněz a jakým způsobem a v jaké formě budou Ukrajině poskytován, to je záležitostí toho, jak budou nastaveny z Evropské komise. Ty, ta pravidla jakýchkoliv v podstatě dotací evropských fondů jsou velmi přísná a myslím si, že i ve vztahu k Ukrajině budou řešena a budou nastavena tak, aby pomohli ukrajinskému lidu. Občané Ukrajiny nemohou za to, jestli oligarchové si tam hrají nějak jinak.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili neříká lídr vaší eurokandidátky úplně to, za čím stojí sociální demokracie?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Je to názor pana Kellera, samozřejmě, že jako lídr musí být trošku razantnější, jinak by s toho, co říká, média ani nevšimla, ale nicméně ti, kteří znají fungování Evropské unie, vědí, že skutečně to určitě bude nastavované tak, aby se nemohlo stát to, před čím pan profesor Keller varuje. Berme to z jeho strany jako předběžnou opatrnost.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dotaz od Evžena Motykáře: "Je sociální demokracie jednotnou stranou? Když čtu komentáře některých vašich členů na Facebooku či jinde, zejména pánů Škromacha a Zimoly. Vůbec nemám ten pocit. Jde o výraz plurality či o nepokryté mydlení schodů současnému vedení strany?" Ptá se Evžen Motykář.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Sociální demokracie vždycky byla demokratickou stranou a je to svým způsobem naše deviza, že jsme schopni diskutovat velmi široce rozkročení, že jsme schopni hledat průnik názorů a já jsem ráda, že jsem v politické straně tohoto typu. Byla bych dost nerada v politické straně, kde by mi někdo nařizoval, jak mám mluvit a jak mám myslet. Taková sociální demokracie více jak 136 let nikdy nebyla doufám, že také nikdy nebude.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
K tomu mydlení schodů, když tady byl v Hyde Parku minulý týden hostem Jiří Paroubek, říkal, že Bohuslav Sobotka, premiér a předseda vaší strany, udělal chybu, když ony takzvané lánské pučisty nevzal do vlády, odstavil je do funkcí. Jiří Paroubek říká, že se to Bohuslavu Sobotkovi vymstí, že on by byl velkorysejší. Váš názor?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ty věci proběhly tak, jak proběhly a podle mého názoru, jak proběhnout měly.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili souhlasíte s tím, že tito lidé, Michal Hašek a další, nedostali vládní funkce, nedostali funkce ve vedení poslaneckého klubu Jeroným Tejc například.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Jeroným Tejc je předsedou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, to není snad za trest. Stejně tak Michal Hašek je hejtmanem a měl by se rozhodnout, jestli bude hejtmanem nebo zůstane poslancem.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale že tito lidé měli vládní ambice, připravovali se na vládní funkce, to je pravda, to je fakt. A nedostali je. A s tím souhlasíte, že to je dobře?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ale na vládní, na vládní funkce se připravovali všichni členové stínové vlády sociální demokracie a spousta z nich členy vlády není. Prostě máme koaliční vládu, je to zřejmé a mimo jiné jsem také personalistka a jako personalistka velmi rozumím premiérovi Sobotkovi, že si ten tým poskládal tak, aby měl ve svém týmu lidi, na které se může stoprocentně spolehnout.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na webu dotaz od pana Dvořáka, který na nás navazuje: "Váš kolega Michal Hašek lhal v přímém přenosu před miliony diváků. Myslíte, že má ještě kredit slušného člověka? Politika možná jo." Píše pan Dvořák.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Teď bych se zeptala, jak se dá rozlišit slušný člověk a slušný politik. Politici jsou také lidé, aspoň já se za člověka považuji a snažím se.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Chápu to tak, že náš divák, pan Dvořák rozlišuje mezi slušným člověkem a slušným politikem.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Být slušným člověkem. Pokud se týká.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A zajímá se, jestli pan Hašek má kredit slušného člověka.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
To řekli již občané, si myslím, dost hlasitě.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, přeložte nám to. Jak si to vysvětlujete, co řekli občané. Občané Michala Haška zvolili.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Zvolili ho do Poslanecké sněmovny, ale ty kroky se, ty kroky se staly poté a skutečně vůči politikům.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili se k tomu povstání nemohli vyjádřit, a proto se náš divák zajímá o váš názor, jestli má stále i po této epizodě kredit slušného člověka.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
To si určitě vyhodnotí voliči a občané v následujících volbách.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
O tom nepochybujte, voliči, občané si to vyhodnotí, ale náš divák se zajímá o váš názor. Jak vy si to vyhodnotíte?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Já jsem řekla jasně, že lhát je nepřípustné, nepřijatelné, nemorální a ten postup v rámci sociální demokracie vůči Michalu Haškovi byl také naprosto jasný.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak snad vaše odpověď panu Dvořákovi bude stačit. Další dotaz z Facebooku od Václava: "Paní Gajdůšková, proč sociální demokracie tlačí na usnesení o vzdání se jedné funkce u 4 hejtmanů, proč to ale neřešíte zákonem u všech? Nemyslíte, že i tato otázka bere sociální demokracii body, když se chce zbavit lidí, kteří jsou v krajích oblíbení a dokáží kumulovat obě funkce?"

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ne, tak, tak, takto to nezní. Sociální demokracie se nechce zbavit lidí v krajích, v žádném případě. My jsme si vědomi toho, že hejtmani, každý trošku jinak samozřejmě a  i co se týká hodnocení, ale nicméně fungují v krajích velmi dobře, starají se o své regiony, to je naprosto v pořádku. Sociální demokracie jenom tvrdí a mimochodem to byla iniciativa Michala Haška před volbami do Poslanecké sněmovny, že není možné slučovat tak jasně vytížené funkce a pozice, tak významné pozice, jako je pozice hejtmana a pozice poslance  ten závazek, který na sebe přijali hejtmani, kteří kandidovali do Poslanecké sněmovny a které jim byly uloženy ústředním výkonným výborem, je, že se do půl roku mají rozhodnout, zda zůstanou hejtmany nebo zda zůstanou poslanci. Je to jejich rozhodnutí, ale to rozhodnutí učinit podle sociální demokracie musí, protože nejsou supermani, nedá se to, nedá se to zvládat na 100 % obojí, prostě něco musí šidit, někde za ně musí pracovat ostatní. To je na jednu stranu a na druhou stranu sociální demokracie má přece dostatek lidí, abychom nemuseli takovýmto způsobem obsazovat, kumulovat funkce, velmi významné funkce, které skutečně je potřebují, aby je ti lidé dělali na plný úvazek ve prospěch občanů, ve prospěch voličů.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A dotaz od Anny: "V čele většiny krajů jsou už druhé volební období hejtmani zvoleni za sociální demokracii, přesto pořád není dostatek míst ve školkách, jak kdysi před volbami slibovali. Totéž se začíná projednávat i na základních školách. Teď i vládnete, co konkrétního s tím budete dělat?"

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Tak musím v prvé řadě připomenout, že kapacita školek a i základních škol je v rukou obcí, ne krajů, zřizovateli mateřská škol a zřizovateli základní škol jsou obce, čili to je jedna věc. Druhá věc je, že víte, že jak v koaliční smlouvě, tak ve vládním prohlášení, tak z vyhlášení našeho pana ministra školství Marcela Chládka, ale i paní Tominové jako ministryně práce a sociálních věcí už jasně zaznělo, že chceme připravit programy, respektive již se připravují programy pro to, aby právě se pomohlo obcím rozšířit počty míst ve školkách, případně vybudovat nové školky, že tam chceme pomoci i na nějakou přechodnou dobu a za jasně daných podmínek možnosti zaměstnavatelům, aby zřídili ty takzvané dětské skupiny. Co se týká.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Kdy se to projeví, paní místopředsedkyně?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
To by se mělo projevit velmi rychle, protože na těch věcech se již pracuje a měly by nastoupit v průběhu letošního roku.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A máme tady dotaz od Heleny: "Opozice namítá, a já si myslím, že právem," píše Helena, "že současná koalice nebude mít dost peněz na realizaci svého programu. Proč nezdaníte bohaté? Bezohledné ždímání nejchudších vrstev společnosti je přece v rozporu s přesvědčením sociálních demokratů, nebo ne?" Ptá se vás divačka Helena.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Ano, je stoprocentně. My jsme vždycky jako sociální demokracie vystupovala, vystupovali proti tomu, aby náklady krize nesly nízko a středněpříjmové skupiny. To jsou ještě lidi s průměrným příjmem, což je většina lidí v této zemi nebo statisticky dvě třetiny lidí v této zemi. Proti tomu jsme vždycky byli a budeme. Také jsme navrhli, aby byli zdaněni ti nejbohatší, mys prosazujeme progresivní daň a prosazujeme, navrhovali jsme také to sektorové zdanění, to znamená, zdanění bankovního sektoru. Nicméně vláda není čistě sociálnědemokratická, máme koaliční vládu a pan Babiš, současný ministr financí a předseda druhého nejsilnějšího koaličního partnera jasně deklaroval, že s tímto až tak nesouhlasí, že je přesvědčen o tom, že ty peníze, které potřebujeme na splnění vládního prohlášení, že najde v úsporách, ať už v resortech, nebo v zamezení daňových úniků a tak dále. My samozřejmě.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Věříte tomu?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
No, takto, cílem sociální demokracie není zvedat daně. Cílem sociální demokracie je říci daně a co za ně. Cílem sociální demokracie je zajistit veřejné služby, ať už je to přístup ke vzdělání, ať už je to dobrá a kvalitní zdravotní péče či dobrá dopravní infrastruktura a podpora malého a středního podnikání. Na to potřebujeme veřejné prostředky, na to potřebujeme příjmem rozpočtu, který je většinově dán daněmi. Ale jestliže pan ministr financí tvrdí, že je schopen tyto prostředky najít jinak než tím, že by bylo přijímáno progresivní zdanění či ta sektorová daň, tak my jsme řekli: "Dobře, počkáme toho zhruba půl roku, předložte tento návrh, abychom zajistili finanční prostředky pro program, který chceme pro občany splnit a občanům dát. Pokud to tak nebude, tak znova otvíráme debaty právě o progresivním zdanění a právě o zavedení sektorové daně.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A ještě jeden, zřejmě už poslední dotaz od Zuzany: "Dobrý večer, paní učitelko, jsem vaše bývalá žákyně ze Zlína a ráda na vás vzpomínán, jak vy vzpomínáte na učitelská léta? Je zajímavější učit nebo dělat politiku? Naše společná škola je stále krásnější, už tam chodí i moje děti. Zajdete se tam někdy podívat?" Ptá se vás Zuzana.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Zuzanko, děkuji moc za ten milý dotaz i za to pozdravení. Ano, školu na Slovenské ulici chodím čas od času a velmi ráda mám tam ještě některé bývalé kolegy, vlastně své přátele, s kterýma se vždycky ráda potkám. Musím říct, že co mi trošku chybí, je ten přímý kontakt s dětmi, to mě vždycky velmi bavilo a dělám si radost, když můžu na některou školu zajít a s dětmi besedovat, ať už je to o Evropské unii, o lidských právech, nebo jenom o tom, jak funguje Senát jako horní komora Parlamentu České republiky.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A když se vás Zuzana ptá, co je zajímavější, jestli učit nebo dělat politiku?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Obojí je velmi zajímavé, obojí je smysluplné a já se snažím i v politice pořád podporovat vzdělávání jako skutečně to, co potřebujeme pro dobrou budoucnost naší země, pořád se snažím podporovat školství jako takové, své kolegy, učitele, učitelky, neopustila jsem školství.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak tolik dnešní Hyde Park, jehož hostem ze Zlína byla místopředsedkyně Senátu, místopředsedkyně sociální demokracie Alena Gajdůšková. Paní místopředsedkyně, já vám děkuji a přeji vám hezký večer.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany /ČSSD/, místopředsedkyně Senátu
--------------------
Děkuji také za pozvání a přeji hezký večer všem.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vážení diváci, za pozornost děkuji i vám. Zítra tady v tomto čase, v čase Hyde Parku můžete sledovat speciální vysílání k 15. Výročí členství České republiky v Severoatlantické alianci. Hezký večer a mějte se dobře.