Lékárníci se chtějí přiblížit evropskému standardu služeb

Zdravotnické noviny | 8.10.2012 | Rubrika: Z domova | Strana: 8 | Autor: (klu) | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena

Česká lékárnická komora (ČLnK) dlouhodobě usiluje o lepší využití svých odborníků na poli prevence a zvětšuje objem služeb pacientům v rámci poskytované lékárenské péče. Část odborné veřejnosti s takovým vývojem nesouhlasí.

„Nejen, že se jedná o další komercionalizaci úkonů, které doposud byly v systému veřejného zdravotnictví součástí bezplatné léčby, a tedy zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči. Přes všechnu úctu k lidem v lékárnách – ordinování přes pult s kvalifikací v úplně jiném oboru, hlavně bez znalostí anamnézy pacienta i jeho aktuálního zdravotního stavu, může mít dost fatální následky. Jsem přesvědčena o tom, že pracovníci lékáren si toto nebezpečí uvědomují,“ hodnotí převod některých kompetencí do lékáren senátorka Alena Gajdůšková.
Prezident ČLnK Lubomír Chudoba však oponuje s tím, že komora neusiluje o „převod indikací“, ale například o plošné a hodnotné zapojení lékáren při vyhledávání nepoznaných diabetiků či hypertoniků. Lékárníci se také chtějí více angažovat při odvykání kouření, prosazování zdravého životního stylu a konzultacích za účelem přispět k co nejracionálnější farmakoterapii. „Jde o řadu témat, kdy by lékárny podle nás a zahraničních trendů měly v blízké budoucnosti lépe zhodnotit zejména odborný potenciál vysokoškolsky vzdělaných farmaceutů. Samozřejmě ideálně ve spolupráci s klinickými farmaceuty, lékaři a po diskusi se zdravotními pojišťovnami,“ upřesňuje záměry lékárníků Lubomír Chudoba.

Užší spolupráce s lékaři

Prezident ČLnK připomíná, že v řadě vyspělých zemí lékárníci poskytují pacientům mnohem širší služby v rámci lékárenské péče. I proto čeští lékárníci s praktickými i nemocničními lékaři dlouhodobě spolupracují na řadě vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání. ČLnK podporuje rozvoj v rámci specializačního vzdělávání farmaceutů. Také na doporučených postupech v lékárnické praxi se často podílejí lékaři. Ukázkou takové praxe ve společném zájmu je například doporučený postup při selfmonitoringu glykemie v lékárně, který respektuje i Česká diabetologická společnost ČLS JEP, jejíž výbor postup schválil a je diabetology považován za součást Národního diabetologického programu s cílem zvýšit záchyt pacientů s diabetem v populaci.